پذیرش بیش از ۳ میلیون و ۸۵۵ هزار نفر روز مسافر فرهنگی

به گزارش نویدتهران،تا کنون ۳ میلیون ۸۵۵ هزار و ۴۹۳ نفر روز مسافر در مراکز اسکان نوروزی فرهنگیان پذیرش شده اند.
پذیرش مسافران نوروزی در مراکز اسکان فرهنگیان سراسرکشور تا پایان روز شنبه سوم فروردین ماه ۹۸ ، ۳ میلیون۸۵۵ هزار و۴۹۳ نفر روز بوده است.

این گزارش می افزاید، تا کنون یک میلیون ۳۹۳هزار و ۹۵۰ نفر در قالب ۳۸۷ هزار و ۱۹۹ خانوار دراین مراکز اسکان یافته اند.

بر اساس این گزارش؛ بیشترین آمار پذیرش به ترتیب فراوانی به استان‌های اصفهان ، فارس، خراسان رضوی ، هرمزگان و خوزستان اختصاص یافته است.