سردار حسین ساجدی نیا:

پایگاه های یگان های تکاوری ناجا راه اندازی می شود

به گزارش نویدتهران،معاون عملیات ناجا از راه اندازی پایگاه های یگان های تکاوری ناجا در مناطق کویری خبر داد و گفت : آموزش را جزء اولویت های اصلی در راستای تقویت این یگان می دانیم و در تلاش هستیم مرکز  آموزش یگان های تکاوری ناجا  راه اندازی شود.

سردار حسین ساجدی نیادر اولین نشست تخصصی یگان های تکاوری ناجا با تقدیر از حضور سردار ایوب سلیمانی ؛ جانشین فرمانده ناجا اظهار داشت: از فرمایشات راهبردی و کاربردی سردار سلیمانی بهره کافی بردیم و قطعا تدابیر ایشان در برنامه ها و مأموریت های یگان های تکاوری ناجا ساری و جاری می شود.

وی افزود: بررسی ماموریت ها، شرح وظایف و ساختار سازمان، انسجام بخشی و ایجاد وحدت رویه در اجرای ماموریت های یگان های تکاوری از اهداف برگزاری این نشست یک روزه است.

معاون عملیات ناجا با بیان اینکه افسران یگان های تکاوری ناجا خواب اشرار و قاچاقچیان را برآشفته می کنند، بیان کرد: تشریح و تبیین برنامه های آتی معاونت عملیات ناجا در رابطه با ماموریت های یگان های تکاوری و تقویت آن نیز دیگر محور اصلی این نشست است و ان شاء الله بتوانیم از این نشست تخصصی بهره کافی و وافی ببریم و نتایج آن در اجرای مأموریت های پیش رو مثمرثمر باشد.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه توسعه، تقویت و تجهیز یگان های تکاوری ناجا به جد در دستور کار است، افزود: یگان های مزبور در حوزه تأمین امنیت گردشگری کویر فعال و در همین راستا پایگاه های یگان های تکاوری در کویر راه اندازی می شود.

دکترین تاکتیکی یگان های تکاوری ناجا تدوین می شود

وی با بیان اینکه دکترین تاکتیکی یگان های تکاوری ناجا  تدوین می شود، بیان کرد: برای این یگان مأموریت های پدافندی  و آفندی مختلفی پیش بینی شده و در همین راستا اداره کل یگان های تکاوری در معاونت عملیات ناجا با مسئولیت سرهنگ بهرام نژاد ابراهیم  ایجاد شده است.

معاون عملیات ناجا در ادامه ساختار و نمودار فعالیتی یگان های تکاوری ناجا را تشریح کرد و گفت: آموزش را جزء اولویت های اصلی در راستای تقویت این یگان می دانیم و در تلاشیم  مرکز آموزش یگان های تکاوری ناجا  راه اندازی شود.