محمدرضا رحیمی کجاست؟

پایان شایعه سازی‌ یک مامور سرشماری

%d8%b1%d8%ad%db%8c%d9%85%db%8cیک منبع آگاه خبر عدم حضور معاون اول رئیس جمهور سابق در زندان اوین را تکذیب کرد.
روز گذشته یکی از ماموران سرشماری در توئیتی مدعی شد که محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق که طبق حکم دادگاه باید هم‌اکنون در زندان باشد، در خانه بسر می‌برد و هنگامی که برای سرشماری به درب منزل وی رفته است، خودش در خانه را باز کرده است.

به گزارش نوید تهران وبه نقل ازمیزان،پس از انتشار این توئیت بود که علیرضا زاهدیان معاون مرکز آمار ضمن تکذیب این خبر گفت: با مامور شایعه پراکن برخورد می‌کنیم.

این گزارش حاکی است که حضور محمدرضا رحیمی در زندان اوین است و در این زمینه یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار ما، خبر عدم حضور معاون اول رئیس جمهور سابق در زندان اوین را تکذیب کرد و گفت: وی اکنون در زندان بسر می‌برد.

حال باید دید که این شایعه پراکنی با چه هدفی صورت گرفته و آیا به گفته معاون مرکز آمار مبنی بر اینکه هیچکدام از ماموران ما حق ندارند در مورد جزئیات سرشماری‌ها مصاحبه کنند، از سوی مرکز آمار با این مامور خاطی برخورد می‌شود یا خیر؟

محمدرضا رحیمی به اتهام اخذ رشوه به ۵ سال حبس و رد مال و جزای نقدی و انفصال محکوم شده و از بهمن ماه سال ۹۳ برای تحمل حبس در زندان بسر می‌برد.