بهرام قاسمی:

پادشاه اردن در تعريف تروريسم دچار یک اشتباه راهبردى و اساسی است

بهرام قاسمی سخنگوى وزارت امور خارجه كشورمان در واكنش به اتهامات پادشاه اردن به جمهورى اسلامى ايران در مصاحبه با يك روزنامه آمريكايى، اين اظهارات را نسنجيده و سخیف توصیف کرد.

به گزارش نویدتهران،سخنگوى وزارت امور خارجه كشورمان افزود: به نظر می رسد پادشاه اردن در تعريف تروريسم دچار یک اشتباه راهبردى و اساسی است و تعابير به كار رفته در اظهارات ایشان به سادگی نشان دهنده بی مایه گی و عمق اندك نگاه وى به تحولات منطقه است. صواب آن است که ایشان در ابتدا به آمارهای رسمی منتشر شده از تروریست های اردنی که به داعش و دیگر گروههای خونریز و جاهل می پیوندند اندک توجه و نگاهی داشته باشد و سپس درباره ایران که در خط مقدم مبارزه با تروریسم‌ و افراطی گری و برای تحکیم امنیت تمام منطقه تلاش و مجاهدت می کند، اظهار نظر نمایند.

قاسمى ضمن يادآورى مشكلات مستمرى كه با جعل رژيم نامشروع صهيونيستى گريبانگير جهان اسلام و كشورهاى منطقه شده است تأكيد كرد: اعلام حمايت از امنيت اين رژيم اشغالگر كه عملاً به معناى ناامنى تمامی منطقه است و طرح قياس هاى بى اساس و طنز آلود ميان ايران و سركردگان گروههاى تروريستى، آن هم از سوى پادشاه يك كشور عربى و اسلامى، شوربختانه گوياى وضعيت بغرنج و اسفباری است كه این منطقه در آن به سر مى برد. بی شک بخش مهمی از وضعیت موجود منطقه نتيجه نگاه هاى اشتباه سیاستمداران برخى كشورها به روندهاى سياسى و اتخاذ سياست هاى مخرّب و غلطی است كه در نهايت می تواند تمام منطقه را به ورطه ناامنى و بى ثباتى بیشتر سوق دهد. برای کمک به امنیت، ثبات و وحدت در منطقه بهتر آن است که ایشان نیز اندک زمانی را به مطالعه منطق، تاریخ و جغرافیای منطقه اختصاص دهند.