رییس سازمان اورژانس کشور خبر داد:

ويزيت ٩٠٠ هزار نفر در مناطق سيل زده و بستري ١٥٠هزار نفر در بيمارستان ها توسط تیم های اورژانس و درمان

به گزارش نویدتهران،رییس سازمان اورژانس کشور گفت: ويزيت ٩٠٠ هزار نفر در مناطق سيل زده و بستري ١٥٠ هزار نفر در بيمارستان ها بيانگر انجام خدمات جهادي تيم هاي عمليات ويژه اورژانس و درمان است.

دکتر پیرحسین کولیوند با بیان این مطلب افزود: عدم وجود حتي يك بيماري واگير حاكي از كنترل و نظارت در حوزه بهداشت و درمان است.

وی از دیگر اقدامات شبانه روزي تيم هاي ويژه اورژانس هوايي به اعزام ٢٥٠٠ نَفَر از افراد پرخطر كه ٥٠٠ نَفَر خانم هاي باردار بودند اشاره کرد.

رییس سازمان اورژانس کشور، حضور و استقرار بيمارستان هاي سيار با تمام امكانات و رضايت مردم از خدمات سلامت را نیز از دیگر ويژگي هاي خدمت رساني ارزشمند اورژانس کشور در سیل اخیر برشمرد.

دکتر کولیوند همچنین افزود: عدم كمبود دارو و تجهيزات، ارسال دارو ، شير خشك و وسائل بهداشتي در تمام مناطق و حضور جهادي در كمپ ها و محل هاي اسكان اضطراري و تلاش شبانه روزي عزيزان اورژانس باعث شد كمترين مصدوم و تلفات را داشته باشد.

وی در پایان گفت: اورژانس کشور با تمام توان در كنار مردم عزيز و سيل زده کشورمان است.