روایت توئیتری دکتر ظریف؛

وقاحت ترامپ در سوءاستفاده از شورای امنیت

به گزارش نویدتهران،وزیر امور خارجه در توئیت جدید خود، از وقاحت ترامپ در سوء استفاده از شورای امنیت حکایت می کند.

محمدجواد در توئیت خود تصریح کرده است: شورای امنیت تنها یک قطعنامه در باره ایران دارد و ترامپ آن را نقض کرده و با قلدری می خواهد دیگران را هم به نقض آن وادار کند. اکنون وی می خواهد با سوءاستفاده از ریاست دوره ای بر شورای امنیت موضوعی را که برای ۷۰ سال به فلسطین اختصاص داشته منحرف کرده و در آن جلسه ایران را برای اوضاع وحشتناکی که او و مشتریانش در سراسر خاورمیانه ایجاد کرده اند متهم کند؛ وقاحت!