جانشین فرمانده کل ارتش:

وظیفه نیروهای مسلح حفظ آمادگی و تأمین امنیت است

امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان صبح امروز در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش گفت: ما امروز با تهدیداتی روبرو هستیم که نوع وشکل آن با گذشته فرق می کند لذا ما در جهت به انجام رساندن وظیفه ذاتی خود در حفظ امنیت موجود باید روز به روز بر آمادگی خودمان بیفزاییم.
به گزارش نویدتهران، امیر سرتیپ پوردستان، گفت: یکی از وظایف مهم ما در نیروهای مسلح این است که در رفع نواقص و ایرادهای خود تلاش کنیم و با تغییر مدام در طراحی های دفاعی خود، دشمن را از دستیابی به اطلاعات نظامیمان ناکام بگذاریم .
امیر پوردستان در ادامه گفت: برگزاری همایش های تخصصی و علمی نظامی،اجرای رزمایش ها و تمرین های مداوم نظامی از راه های حفظ آمادگی می باشد.
وی همچنین اعتماد به نفس، برقراری امنیت روانی برای مردم و جامعه و آمادگی بازدارندگی را از مهم ترین مولفه های آمادگی نیروهای مسلح بیان کرد و افزود: دشمن وقتی بازدارندگی شما را ببیند و آمادگیتان را در تمام حوزه ها حس کند، نمی تواند نیات خود را آشکار کند.
امیر سرتیپ پوردستان راهبرد جدید آمریکا در منطقه را مذهب علیه مذهب عنوان کرد و گفت: بر اساس همین تفکر، داعش را به وجود آوردند و امروز منطقه ما را درگیر ناامنی کرده اند.
وی در پایان سخنانش حوزه سایبر وجنگ الکترونیک را یکی از مهم ترین مولفه های قدرت نیروهای مسلح برشمرد و گفت:باید در این حوزه روزبه روز بر توانمندی خود بیافزاییم.