گزارش پلیس راهور ناجا ؛

وضعیت جوی و ترافیکی روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ ساعت ۱۲:۰۰

به گزارش نویدتهران،وضعیت جوی و ترافیکی روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ ساعت ۱۲:۰۰به این شرح می باشد:

بر اساس گزارش های دريافتی :

بارش برف :
ارتفاعات محور کندوان

بارش باران :
استان های مازندران,کرمان,البرز(اکثر محورها)
استان لرستان (محورهای بروجرد-اراک و الشتر-نورآباد)
استان هرمزگان (محورهای گهکم,کهورستان,میناب و بندرلنگه)

مه گرفتگی و کاهش دِيد:
محور کرج-چالوس (محدوده هزارچم)

محورهایی که دارای مسدودیت می باشند.
۱-محور اولنگ –شهارود در استان های گلستان و سمنان.
۲-محور دیزین-شمشک در استان های تهران و البرز.
۳محور(سیرجان –حاجی آباد)در استان هرمزگان, ترددکلیه خودرو هااز کیلومتر ۶۰الی ۶۴ به علت انجام عملیات راهسازی (ترانشه برداری کوه) به صورت دو طرفه خواهد بود.
۴-محور هراز (تونل امام زاده هاشم)در استانهای شرق تهران و مازندران (ازتاریخ ۰۷/۰۸/۹۶تا ۳۰/۰۹/۹۶ همه روزه به صورت ۲۴ساعته ) و در زمان انسداد تردداز محور قدیم هراز (محدوده گردنه امام زاده هاشم)انجام خواهدشد.
۵-محور خورموج –کنگان(مسیر رفت به سمت کنگان)در استان بوشهر بعلت آبگرفتگی.
۶-استان بوشهر محور بوشهر- دیر (محدوده پل روستای گاهی)آبگرفتگی و شکستگی پل.
محورهایی که دارای محدودیت می باشند.
۱-استان البرز (محورکرج-چالوس حدفاصل کیلومترصفر تا ۷۵)تاتاریخ ۹۶/۱۲/۲۰ روزهای شنبه , یکشنبه , دوشنبه و سه شنبه(از ساعت۰۸۰۰الی ۱۷۰۰)وروزهای چهارشنبه(از ساعت ۰۸۰۰الی ۱۲۰۰)-عملیات آسفات کاری و همزمان با عبور ترافیک.
۲-استان قزوین(محورقدیم قزوین- لوشان حدفاصل کیلومتر صفر تا ۷۲)تا تاریخ ۹۶/۰۹/۱۵ روزهای شنبه,یکشنبه,دوشنبه وسه شنبه(از ساعت ۰۸۰۰الی ۱۸۰۰)وروزهای چهارشنبه(ازساعت ۰۸۰۰الی ۱۲۰۰)- عملیات آسفات کاری و همزمان با عبورترافیک
۳-غرب استان تهران(محور قدیم تهران-قم حدفاصل ۱۵تا۴۸)تا تاریخ ۹۶/۱۲/۲۰روزهای شنبه,یکشنبه,دوشنبه و چهارشنبه (از ساعت ۰۸۰۰الی ۱۸۰۰)و روزهای سه شنبه (از ساعت ۰۸۰۰الی ۱۴۰۰)-عملیات جاده ای و همزمان باعبور ترافیک
۴-در استان های البرز و مازندران (محور کرج- چالوس )تا تاریخ ۹۶/۰۹/۲۳-روزهای شنبه ,یکشنبه,دوشنبه و سه شنبه هرهفته جهت انجام عملیات را ه سازی در حوزه استان مازندران از ساعت ۲۱:۳۰ودر حوزه استان البرز از ساعت ۲۳۰۰الی ۰۵۰۰بامدادروز بعد مسدود میگردد. در زمان انسداد تردد از سایر محورهای شمالی صورت می پذیرد.
۵-استان قزوین آزادراه(قزوین-کرج کیلومتر ۱تا۳ )از تاریخ ۹۶/۰۸/۲۹ الی ۹۶/۰۹/۱۴ روزهای شنبه,یکشنبه,دوشنبه,سه شنبه از ساعت ۰۸۰۰الی ۱۷۰۰وروز چهارشنبه از ساعت ۰۸۰۰الی ۱۲۰۰هرهفته به جز روزهای پنجشنبه ,جمعه و ایام تعطیلات رسمی اجرای عملیات تعمیرات حفاظ پل همزمان با عبور ترافیک تنها در یک خط عبوری اجرا می شود.
۶-در استان سمنان محور گرمسار شریف آباد به علت اجرای عملیات نصب سامانه ( (WINاز تاریخ ۹۶/۰۹/۰۱ الی ۹۶/۰۹/۳۰از ساعت ۰۷۰۰الی ۱۷۰۰روزهای شنبه ,یکشنبه ,دوشنبه ,سه شنبه و چهارشنبه هرهفته به جزروزها وایام تعطیلات رسمی اجرای عملیات همزمان با عبور ترافیک اجرا می شود.
۷-در استان البرز محور آزادراه کرج-قزوین به علت اجرای عملیات نصب عرشه پل عابر پیاده در روزهای جمعه مورخ ۹۶/۰۹/۰۳ محدوده پل حسین آباد و ۹۶/۰۹/۱۰محدوده امام زاده طاهر و ۹۶/۰۹/۲۴ محدوده شرکت سویا از ساعت ۰۶۰۰الی ۱۱۰۰ترددهمزمان بااجرای عملیات و با رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.