گزارش پلیس راهور ناجا ؛

وضعیت جوی و ترافیکی روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۱/۲۲ ساعت ۱۸:۰۰

به گزارش نویدتهران،وضعیت جوی و ترافیکی ساعت ۱۸:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۱/۲۲ به این شرح می باشد.

بر اساس آخرين گزارش های دريافتی:

بارش باران:
استان مازندران (محور کناره),البرز(محورهای کرج-چالوس و تهران-کرج)

ترافیک نیمه سنگین:
شمال به جنوب محور کرج-چالوس(از آدران تا بیلقان)
باند شمالی آزادراه تهران-کرج(از پل کلاک تا پل فردیس),باند جنوبی آزادراه کرج-قزوین(از مهرویلا تا پل فردیس) و باند جنوبی آزادراه تهران-کرج(از پل فردیس تا پل کلاک)

ساير محورهای موصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار می باشند.
محورهای که مسدود یا دارای محدودیت:
۱-محور شمشک-دیزین در استان های تهران و البرز بعلت عدم ایمنی مسدود می باشند.
۲-محور پونل -خلخال در استان های گیلان و اردبیل بعلت عدم ایمنی و مسدود.
۳-محور اولنگ-شاهرود در استان های گلستان و سمنان بعلت عدم ایمنی کافی مسدود.
۴-محور شیراز-جهرم در استان فارس بعلت تخریب پل کشه برسی محدوده پاسگاه پلیس راه مسدود.
۵-محور فرعی گنجنامه-تویسرکان در استان همدان بعلت عدم ایمنی کافی مسدود.
۶-محور استهبان-نی ریز در استان فارس بعلت رانش زمین مسدود می باشد.
۷-محور فرعی رودبار-کهنوج -قلعه گنج در جنوب استان کرمان بعلت طغان رودخانه مسدود.