یادمان باشد که ما خون داده ایم(قسمت چهارم)؛

وصیت نامه شهید رضا انفرادی(۱۳۴۴-۱۳۶۶میاندوآب)

به گزارش نویدتهران، وصیت نامه و دل نوشته های شهدا چراغ راه ما بوده وعمل به آن درتمام لحظات بر بصیرت وآگاهی ما می افزاید.
بخشی از وصیت نامه شهید رضا انفرادی رامرور می کنیم:
«واماشماای امت مسلمان!امروزتنها ومهم ترین خطری که ما راتهدید می کند،تفرقه وپراکندگی است.پس راه چاره راازچه منبعی مهم ترومستندترازکلام الله مجیدخواهیم جست که فرموده :وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا و همگى به ريسمان خدا چنگ زنيد و پراكنده نشويد (۱).ای برادران!بیاییدبه این نسخه شفابخش عمل نماییم.اول ریسمان خداراپیداکنیم که درزمان غیبت،همان ولایت فقیه است.ای عاشقان الله!بیاییدچون پروانه دورشمع وجودرهبرکبیرانقلاب بگردیم وتنهاراه سعادت،راه امام وخط امام است ودیگرهمه چیزباطل.ازروحانیت حمایت کنید؛چون روحانیت به مثابه بازوی امام است ودشمن که روحانیت را می کوبد،چون آنان راشناخته است.»
برگرفته از:گزیده موضوعی وصیت نامه شهدا-دفترهشتم-زهرامولایی
۱)سوره آل عمران آیه۱۰۳