وزیر کشور از طریق مرز مهران وارد عراق شد

به گزارش نویدتهران،وزیر کشور در پایان بازدید از مرز مهران و پیش از ورود به عراق گفت: زیرساختها و امکانات منطقه مرزی مهران پیشرفت خوبی داشته و امیدواریم این اقدامات در خدمات رسانی بهتر به زائران موثر باشد.

دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور در جریان بازدید از منطقه مرز مهران در جمع خبرنگاران گفت: بازدید امروز از امکانات، تجهیزات و زیرساخت های مرز مهران، نشان می دهد که پیشرفت بسیار خوبی در این زمینه انجام شده است.

رحمانی فضلی ابراز امیدواری کرد: مقدمات فراهم شده و اقدامات انجام شده در خدمات رسانی بهتر به زائران موثر باشد.

وزیر کشور افزود: پس از بازدید از مرز مهران از مسیر کوت به نجف اشرف خواهیم رفت تا هم امکانات موجود در مسیر را بررسی کنیم و هم در جلسه ای با وزیر کشور عراق و استانداران مجاور، شرایط مورد بررسی مشترک قرار دهیم.

دکتر رحمانی فضلی در ادامه تصریح کرد: در جلسه با وزیر کشور عراق یک بار دیگر توافق نامه دو کشور را مرور و آخرین تصمیمات را جهت هرچه بهتر برگزار شدن مراسم اربعین حسینی اتخاذ خواهیم کرد.