در پیامی؛

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عید فطر را به همتایان خود در کشورهای اسلامی تبریک گفت

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیام هایی جداگانه فرا رسیدن عید سعید فطر را به همتایان خود در کشورهای اسلامی تبریک گفت.
به گزارش نویدتهران، در پیام سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است:

مایلم صمیمانه ترین تبریکات خود را به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر، عید عبادت و بندگی خدمت جناب عالی، دولت و ملت مسلمان آن کشور ابراز نمایم.

عید فطر، نقطه پایان روزهای خویشتنداری و تزکیه جسم و جان نیست که سرآغاز بهره گیری از یک ماه ممارست و تمرین در منزه گردانیدن خویشتن از همه تندروی ها و کوته انگاری ها و تحقق بخشیدن به آرمان ها و رهنمودهای اسلام است که همه مسلمانان جهان و نیز همه انسان ها را به اعتدال در گفتار و رفتار فرا می خواند.

صالحی امیری در پایان این پیام گفته است:

ضمن تقدیم خالصانه ترین تبریکات خود، عزت و سرافرازی ملت های مسلمان و تحکیم هر چه بیشتر روابط میان آنان را از خداوند متعال مسالت دارم.