وزیر علوم با استادان برجسته دانشگاه فردوسی مشهد دیدار و گفت و گو کرد

به گزارش نویدتهران،دکتر منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در منزل استادان پیشکسوت گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر فتاحی و همسرش دکتر پریرخ، حضور یافته و با تقدیر از خدمات علمی و فرهنگی این دو استاد برجسته، درخصوص مهم ترین مسائل و دغدغه های حوزه آموزش عالی، با آنان دیدار و گفت وگو کرد.

در این دیدار که دکتر کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دکتر ساکت، رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی نیز حضور داشتند، دکتر فتاحی با تشکر از وزیر علوم، از اهمیت و جایگاه دانشگاه فردوسی مشهد و شمار چشمگیر استادان برجسته آن سخن گفت و درباره مسائل مختلف آموزشی و پژوهشی پیشنهادهایی را مطرح کرد.
در ادامه دکتر پریرخ نیز با تاکید بر اهمیت توجه به کیفیت در کنار کمیت در فرایندهای آموزشی و پژوهشی، خواستار تدوین دستورالعمل ها و طراحی الگوهای مناسب برای کارآمدتر کردن بیشتر استادیاران جوان شد.
سپس دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، با ذکر فعالیت ها و کوشش های این دو استاد پیشکسوت، اظهار امیدواری کرد تا همچنان دانشگاه فردوسی مشهد از حضور و راهنمایی آنان بهره مند شود.
دکتر ساکت، رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد نیزدر سخنانی بر این نکته تاکید کرد که هرچند رشته کتابداری در سال های اخیر و با توجه به تغییر نام رشته به  علم اطلاعات و دانش شناسی بیشتر به مباحث علم سنجی گرایش پیدا کرده، اما این دو استاد مبرز همچنان بر اصالت و اهمیت کتاب پای می فشارند و بخشی از فعالیت های خود را به گسترش کتابخوانی و کتاب درمانی معطوف کرده اند.
در پایان این دیدار دکتر فتاحی و دکتر پریرخ مجلداتی از آثار خود را به دکتر غلامی تقدیم کردند