بهرام قاسمی:

وزیر امور خارجه صبح امروز به ترکیه سفر کرد

به گزارش نویدتهران،بهرام قاسمی؛ از سفر دکتر جوادظریف به ترکیه خبرداد.

قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره سفر صبح امروز وزیر امور خارجه به ترکیه گفت: سفر دکتر ظریف به ترکیه صبح امروز و در چارچوب رایزنی های مستمر مقامات دو کشور در خصوص روابط دوجانبه و مسائل منطقه ای، بویژه سوریه انجام شده است.‌