وزرای امور خارجه ایران و کویت با یکدیگر دیدار و گفت‌وگو کردند.

ظریف

دیدار وزرای امور خارجه ایران و کویت

شیخ صباح الخالد الصباح معاون اول نخست وزير و وزیرامور خارجه کویت که به ایران سفر کرده است، با حضور در وزارت امور خارجه با دکتر محمدجواد ظریف دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش نوید تهران،در این دیدار در خصوص روابط دوجانبه و مسائل منطقه ای گفتگو و تبادل نظر به عمل آمد.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن خوشامد گویی به همتای کویتی خود همسایگان را اولویت مهم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برشمرد.

ظریف، کویت را یکی از همسایگان خوب و مهم ایران خواند و افزود: نقش امير کویت در تقویت حسن همجواری کشورهای منطقه قابل ستایش است.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به مشکلات موجود در منطقه، ضرورت نگاه به آینده با توجه به دشمنان و خطرات مشترک را یادآور شد.

در این دیدار، وزیر امور خارجه کویت نیز با اشاره به اهمیت ایران در منطقه و جهان، سابقه روابط دو جانبه را یادآور شد و افزود: اشتراکات زیاد تاریخی، فرهنگی و مذهبی میان ایران و کشورهای منطقه وجود دارد و ما هم باید نگاه به آینده را محور روابط و گفتگوهای خود قرار دهیم.‌

شیخ صباح همچنین اظهار داشت: با توجه به خطرات مشترک از جمله تروریسم در منطقه، باید نگاه به آینده داشته باشیم چرا که کشورهای منطقه مصالح خودشان را بهتر از دیگران تشخیص می دهند.

وی افزود: ضرورت دارد اختلاف نظرها و سوء تفاهم ها میان کشورهای منطقه در یک فضای آرام و با گفتگو های صریح برطرف گردد.