مدیرعامل سازمان صنایع کوچک :

وزارت صمت از شهرک های صنعتی خصوصی حمایت می کند

به گزارش نویدتهران،معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران بر لزوم توجه به توسعه شهرک های صنعتی تخصصی و غیردولتی تاکید کرد.

صادق نجفی در جریان بازدید از دو شهرک صنعتی تخصصی غیردولتی در آذربایجان شرقی، اظهار کرد: توجه به شهرک های صنعتی تخصصی یک رویکرد در کشورهای پیشرفته بوده و می تواند نقش مهمی در هم افزایی واحدهای تولیدی ایفا کند.

وی افزود: توجه به ایجاد شهرک های صنعتی خصوصی مورد توجه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران بوده و در این راستا حمایت های لازم را به عمل خواهد آورد.
وی بر تامین کامل زیرساخت‌های لازم در شهرک های صنعتی خصوصی تاکید کرد و گفت: شرکت شهرک های صنعتی استان ها نیز آماده هر گونه همکاری برای توسعه این شهرک ها هستند.
صادق نجفی در جریان سفر به آذربایجان شرقی از دو شهرک صنعتی تخصصی و غیر دولتی چرم و کفش و برق و الکترونیک تبریز دیدن کرد.
وی همچنین از شهرک صنعتی عالی نسب و پروژه ایجاد تصفیه خانه آن بازدید کرد.
معاون وزیر صنعت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران همچنین از لکه صنعتی اراضی اطراف کاشی تبریز و فاز توسعه این شرکت بازدید به عمل آورد.