سخنگوی وزارت بهداشت:

وزارت بهداشت بیشترین نقش در واقعی سازی تعرفه ها و حمایت از مردم داشته است

دکتر حریرچی گفت: گرچه فرآیند تعیین تعرفه خدمات پزشکی فرآیندی پیچیده و زمان بر است، ولی مکانیسم تعیین تعرفه شفاف و تابع عوامل قانونی و اقتصادی مربوطه است و هیچ نیازی به فضاسازی در این زمینه نیست.

دکتر ایرج حریرچی ضمن بیان این مطلب گفت: هر ساله برای تعیین تعرفه خدمات پزشکی دبیرخانه شورای عالی بیمه مستقر در وزارت رفاه اقدامات کارشناسی لازم را انجام می دهد و بعد از تصویب در شورای عالی بیمه، میزان تعرفه خدمات پزشکی در هیئت وزیران نهایی می شود، ولی متاسفانه در طی بیش از ده سال گذشته معمولا اعلام تعرفه ها با تاخیر مواجه بوده است.

به گزارش نویدتهران،قائم مقام وزارت بهداشت افزود: وزارت بهداشت دارای یک رای از 9 رای شورای عالی بیمه است ولی همواره تلاش کرده است که هم تعرفه های واقعی مطابق با قیمت تمام شده خدمات در مقطع زمانی قانونی و قبل از شروع سال تعیین شوند و هم بیشترین حمایت از مردم در مقابل مخاطرات مالی ناشی از بیماریها حاصل شود.

دکتر حریرچی افزود: برای سال 96 هم وزارت بهداشت و هم سازمان نظام پزشکی از آذر ماه سال گذشته پیشنهاد خود را ارائه نموده اند و با توجه به ضرر و زیانی که تاخیر اعلام تعرفه برای ارائه کنددگان خدمات اعم از بستری و سرپایی ایجاد می کند، تسریع تصویب تعرفه از شورای عالی بیمه و انجام اقدامات بعدی به طور مستمر مورد درخواست و پیگیری از طرف این وزارتخانه بوده است.

وی تاکید کرد: گرچه فرآیند تعیین تعرفه خدمات پزشکی فرآیندی پیچیده و زمان بر است، ولی مکانیسم تعیین تعرفه شفاف و تابع عوامل قانونی و اقتصادی مربوطه است.

دکتر حریرچی اضافه کرد: نظرات ارائه کنندگان خدمات اعم از پزشکان ، داروسازان ، پیراپزشکان و کارشناسی آنها در مورد تعیین قیمت تمام شده خدمات بسیار مهم و اثر گذار است، ولی هیچ نیازی به فضاسازی در این زمینه نیست و خبرسازی هایی که بعضا برای مقاصد خاص انتخاباتی صنفی انجام می شود تاثیر مثبتی در انجام فرآیندهای قانونی نخواهد گذاشت، ضمن اینکه به نوعی تشویش اذهان همکاران و خدشه به صلاحیت حرفه ای اشاعه دهندگان این شایعات هم تلقی می شود.