فلاحت پیشه:

ورود نظامیان سعودی به بحرین حاکی از حکم سنگین آل‌خلیفه برای شیخ عیسی قاسم است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس معتقد است عربستان از ابزار سختی برای سرکوب قیام مردمی بحرین استفاده می‌کند که صرفا در کوتاه‌مدت جواب می‌گیرد اما در بلندمدت گرفتار اتفاقات سختی می شود.
حشمت الله فلاحت پیشه با انتقاد از ورود نیروهای سعودی به بحرین گفت: عربستانی ها سعی دارند خود را ژاندارم منطقه نشان دهند.

به گزارش نویدتهران،نماینده مردم اسلام آبادغرب و دالاهو در مجلس شورای اسلامی در ادامه به سفری که ترامپ برای حضور در عربستان در پیش دارد اشاره و عنوان کرد: افرادی مثل ترامپ نگاهی اقتدارطلبانه در منطقه دارند و عربستان قصد دارد با ورود نیروهای سعودی به بحرین، مردم این کشور را بیش از پیش سرکوب کرده و پیش روی رئیس جمهور آمریکا خودی نشان دهد.

وی در ادامه با بیان اینکه در شرایطی که عربستان قصد فرافکنی در منطقه دارد، خود ملت این کشور نیز تشنه دموکراسی هستند اظهار داشت: عربستان از ابزار سختی برای سرکوب قیام ها و نهضت های مردمی بحرین و یمن استفاده می کند که صرفا در کوتاه مدت جواب می گیرد اما در بلندمدت عربستانی ها گرفتار اتفاقات سخت می شوند.

فلاحت پیشه در ادامه با یادآوری این مطلب که عربستانی ها با ورود نیروهای سعودی به بحرین یک چتر صیانتی برای مقامات بحرینی ایجاد کرده اند، ابراز داشت: قطعا رژیم آل خلیفه حکم سنگینی برای شیخ عیسی قاسم در نظر گرفته است که سعودی ها وارد بحرین شده اند لذا در این شرایط باید برای بحرینی ها نگران بود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه حتی پارلمان اروپایی سیاست های عربستان در بحرین را محکوم می کند، خاطرنشان ساخت: با این حال عربستان وزنه آمریکا را در نظر دارد و مطابق میل آناه عمل می کند که در این شرایط جمهوری اسلامی باید دیپلماسی خود را در حوزه عربستان فعال کرده و به جای اعزام حجاج به عربستان، سیاست قهرآمیزتری نسبت به این کشور اتخاذ کند.