وزیر بهداشت در حاشیه افتتاح اولین آمبولانس دریایی مدرن کشور:

ورود سه فروند آمبولانس دریایی پیشرفته به کشور در سال آینده

به گزارش نویدتهران،وزیر بهداشت گفت: در کشور ۱۷ جزیره وجود دارد که ۱۴ جزیره در استان زیبای هرمزگان قرار دارد و این جزایر، نیازمند خدمات بهداشتی و درمانی هستند البته این خدمات از گذشته ارائه می شده و باید توسعه یابد.

دکتر سید حسن هاشمی در حاشیه افتتاح اولین آمبولانس دریایی مدرن کشور در بندرعباس، اظهار داشت: حوزه خدمات اورژانس دریایی در کشور باید حمایت شود البته فقط به اورژانس دریایی نمی توان اکتفا کرد چون ممکن است دریا طوفانی و مواج باشد که باید بالگردهای اورژانس هوایی نیز تقویت شود.

وزیر بهداشت با بیان اینکه سه فروند آمبولانس دریایی پیشرفته در کشور در حال خریداری است، افزود: امیدواریم بهترین آمبولانس های دریایی که ساخت کشورهای اروپایی است سال آینده به کشور وارد شود و نمونه ای برای تولیدات داخلی باشد.

وزیر بهداشت با اشاره به کمبود نیروهای اورژانس در سراسر کشور، گفت: در استان هرمزگان ۱۴۰ دستگاه آمبولانس وجود دارد اما در حوزه خدمات دریایی، وضعیت چندان مناسبی نداریم البته در حوزه نیروهای اورژانس نیز نسبت به استانداردها، ۳۰ درصد کمبود داریم.

وزیر بهداشت در پایان تصریح کرد:امیدواریم کمک ویژه ای به وزارت بهداشت بشود که بتوانیم خدمات استاندارد درمانی و اورژانس را در مناطق مرزی کشور مانند سواحل مکران، استان هرمزگان، سیستان و بلوچستان و بوشهر، ارائه کنیم.