دقایقی پیش؛

وراوي در فارس لرزید

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگی۴.۵ریشتر وراوي در فارس رالرزاند
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان فارس ، بزرگي ۴.۵

تاريخ وقوع زلزله:
جمعه، ۷ تير ۱۳۹۸ در ۱۳:۳۸:۵۶
(وقت محلي – تهران)

۲۰۱۹-۰۶-۲۸ ۰۹:۰۸:۵۶
(UTC)

بزرگي زلزله:
۴.۵

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۲۷.۵۳ شمالي و ۵۳.۲۲ شرقي
عمق: ۱۰ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۵.۲۲+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۵.۵۵+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان فارس

فاصله‌ها:
۱۷ كيلومتري وراوي، فارس
۲۲ كيلومتري لامرد، فارس
۲۴ كيلومتري علامرودشت، فارس