رئیس سازمان تعزیرات حکومتی:

واگذاری قیمت ها به اصناف نافی نظارت تعزیرات نیست

به گزارش نویدتهران،رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در حاشیه نشست روسای شعب تهران گفت: قیمت گذاری در مراجع صنفی اگر با استانداردها منطبق نباشد ورود می کنیم و نیازی به شکایت نیست.

جمال انصاری معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در حاشیه نشست روسای شعب تعزیرات استان تهران در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سازمان تعزیرات چقدر در صدور احکام تحت فشار قرار می گیرد؟ گفت: شاید برخی افراد حقیقی و حقوقی و شرکت هایی که پرونده آنها در تعزیرات مطرح می شود قصد ایجاد فشار داشته باشند اما بعید است ما متاثر از این فشارها رأی صادر کنیم.

وی درباره حمایت از بنگاه های اقتصادی و مولد نیز گفت: برای حمایت هرچه بیشتر از کالای ایرانی از روسای شعب تعزیرات خواسته ایم که اگر این گونه بنگاه ها تخلفی نیز داشتند؛ به گونه ای رأی صادر شود که منجر به تعطیلی آن بنگاه نشود.

انصاری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا واگذاری قیمت ها به واحدهای صنفی، خللی در عملکرد تعزیرات وارد نمی کند؟ افزود: با وجود اینکه این قیمت گذاری به اصناف واگذار شده است اما همچنان بر روند قیمت گذاری نظارت داریم و در همان ارتباط ماموریت های ما در ماه های پایانی سال گذشته نه تنها کاهش نداشت بلکه با افزایش ماموریت ها و پرونده ها مواجه بودیم که این روند افزایشی امسال نیز ادامه دارد.

وی گفت: قیمت گذاری در مراجع صنفی اگر با استانداردها و عرف منطبق نباشد؛ ورود می کنیم و نیاز به شکایت نیست و بدون دریافت شکایت هم قابل پیگیری است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: ستاد تنظیم بازار محوری ترین مرجع برای تعیین قیمت کالاهای اساسی است و روز گذشته در جلسه این ستاد تاکید شد که هیچ افزایش قیمتی در کالاهای اساسی صورت نگیرد و البته شاید در برخی کالاها و خدمات شاهد افزایش قیمت باشیم اما قطعا نظارت خواهد شد.