واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه به بیانیه شورای وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا

 

%d9%82%d8%a7%d8%b3%d9%85%db%8cسخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از ابراز علاقمندی و عزم اتحاديه اروپا برای توسعه هرچه بيشتر روابط با جمهوری اسلامی ايران و از تاکید بر تعهد مجدد اتحاديه اروپا در اجرای كامل برجام از سوی همه طرف ها استقبال كرد.

بهرام قاسمی اظهار داشت: برگزاری دور دوم گفتگوهای سطح بالا میان ایران و اروپا با عزم‌ و اراده دو طرف برای توسعه همكاری های دو جانبه در موضوعات مختلف محقق شد.‌ در این گفتگو ها طيف وسيعی از همكاری های دو جانبه از جمله در بخش های انرژی، هسته ای صلح آميز ، محيط زيست، حمل و نقل، علوم، تحقيقات و فناوری و آموزش مورد بررسی و پيگيری طرفين قرار گرفت.

به گزارش نوید تهران وبه نقل از وزارت امورخارجه،قاسمی خاطر نشان ساخت: عليرغم پيشرفت های قابل توجهی كه در سطوح مختلف همكاري ها بوجود آمده است و ظرفيت های فراوانی كه در جهت تعميق و گسترش مناسبات وجود دارد، رفع قطعی مشكلات بانكی، عامل كليدی و تعيين كننده ای در توسعه همكاري های تجاری، اقتصادی و اجرای پروژه های مشترك خواهد بود.

ایشان افزود: با توجه به حمايت رسمی اتحاديه اروپايی از الحاق ايران به سازمان جهانی تجارت، جمهوری اسلامی ايران خواستار اقدامات عملی اتحاديه در روند الحاق جمهوری اسلامی به سازمان مزبور می باشد.

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن مردود دانستن ادعاهای مطروحه در بيانيه شورای وزيران امور خارجه كشورهای عضو اتحاديه اروپا در موضوع حقوق بشر ، بر اين نكته تاكيد كرد كه جمهوری اسلامی ايران آمادگی دارد در فضای آرام و غير جنجالی و از طريق گفتگو و تبادل نظر ، ديدگاه هاي دين مبين اسلام را در زمينه حقوق بشر تبيين نموده و در جهت نزديك تَر نمودن نظرات دو طرف تلاش نمايد.

به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه، ايران همواره نقش تعيين كننده در ايجاد ثبات و امنيت در منطقه داشته و تلاش هاي فراوانی در جهت حل و فصل سياسی و مسالمت آميز بحران های منطقه ای از جمله در سوريه، يمن، عراق و … داشته و سعی نموده است كه در رفع آلام و رنج های مردم مظلوم و بی دفاع اين كشورها و درچارچوب همكاری های بشردوستانه بطور سازنده و فعال اقدام نماید.

وی همچنين تصريح کرد: آزمايش هاي موشكی ايران در چارچوب سياست های دفاعی كشور انجام مي گيرد و توانايي های دفاعي ايران به هيچ وجه قابل مذاكره و مصالحه نمی باشد.