سرلشکر صفوی:

واکنش سپاه برای دشمنان آمریکائی و برخی کشورهای منطقه دارای پیام های روشنی است

به گزارش نویدتهران،دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا گفت :حمله موشکی روزهای گذشته به مواضع تروریست های داعش اقتدارو قدرت تصمیم گیری و واکنش ایران را نمایش داد و این واکنش برای دشمنان آمریکائی و برخی کشورهای منطقه که فکر می کنند اگر به ایران حمله ای کنند تجاوز آنها بدون پاسخ خواهد ماند دارای پیام روشنی است .

سردار سرلشکر پاسدار دکتر سید یحیی صفوی ، دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا که در جمع فرماندهان، روسای پلیس های تخصصی، معاونان، اساتید و پیشکسوتان دفاع مقدس ناجا سخنرانی می کرد با اشاره به تنوع ماموریت های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و نقش نیروی انتظامی در امنیت عمومی کشور گفت:
در کشور عظیم ایران ناجا دارای ماموریت های متنوع و گسترده مشکلی است ،حفظ امنیت شهرها تا امنیت مرزها و امنیت حقوق افراد به عهده نیروی انتظامی است و در این ماموریت بایستی جان و مال مردم دارای امنیت باشد.
وی افزود:
کشور ما دارای 8 هزار کیلومتر مرز شامل مرزهای خشکی و دریایی است و برقراری امنیت مرزها با وجود نا امنی در کشورهای اطراف واقعا کار مشکلی است .
وی اضافه کرد:
ناجا چون مداوم با مردم در ارتباط است در حوزه فهم مسائل اجتماعی وامنیت عمومی ، بیش از سایر نیروهای مسلح فهم امنیتی دارد و تغییر ذائقه های سیاسی و وضعیت اقتصادی مردم را بخوبی درک می کند.
وی ادامه داد:
پیش بینی مسائل آینده برای ناجا درحوزه های مختلف و اشراف اطلاعاتی بسیار حائز اهمیت است و در اشراف اطلاعاتی خصوصا در بخش مرزها استفاده از تکنولوژی های نوین بویژه هواپیماهای بدون سرنشین اجتناب نا پذیر است و از سوی دیگر در موضوع تخصصی اطلاعات، دستگاه های اطلاعاتی ما از وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و ناجا بایستی هماهنگی اطلاعاتی داشته باشند تا بتوانند گروه های تروریستی را به موقع شناسایی و قبل از آنکه وارد عملیات شوند مورد تهاجم قرار دهند .
سرلشکر صفوی در ضرورت حفظ آمادگیهای عملیاتی در کنار مولفه های سرعت و دقت اجرای عملیاتها تاکید کرد:
حوادث غیر قابل پیش بینی هستند و ابتکار عمل در تعیین زمان و مکان ایجاد نا امنی در اختیار دشمن است و ناجا بایستی علاوه بر آنکه به افزایش سرعت عمل و استفاده از بالگردها در مرزها و شهرها تاکید داشته باشد ، همیشه در مراکز استان ها یک یگان آماده عملیات داشته باشد تا دچار غافلگیری نشود.
وی افزود:
ناجا بایستی برای هر نوع تهدید و برای سناریوهای مختلف ، طرح های لازم و طرح های عملیاتی مناسب را پیش بینی نماید.
دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا در ادامه با تشریح و تحلیل حوادث و رویدادهای بین الملل و با تاکید بر سرعت و قدرت جمهوری اسلامی ایران در تصمیم گیری و پاسخگویی مناسب به تهدیدات گفت:
قدرت تصمیم گیری و پاسخگویی جمهوری اسلامی ایران قدرت سریع و تعیین کننده ای است وحمله موشکی روزهای گذشته به مواضع تروریست های داعش اقتدار و قدرت تصمیم گیری و واکنش جمهوری اسلامی ایران را نمایش داد و این واکنش برای دشمنان آمریکائی و برخی کشورهای منطقه که فکر می کنند اگر به ایران حمله ای کنند تجاوز آنها بدون پاسخ خواهد ماند دارای پیام روشنی است .
سرلشکر صفوی با توضیح تاثیر شرائط ا منیتی کشور و اثر گذاری کمیت قدرت ملی در تحمیل جنگ 8 ساله به کشورمان افزود:
درست در زمانی که در کردستان نا امنی داشتیم و در داخل نیز منافقین ایجاد نا امنی می کردند و تنش های سیاسی در فضای جامعه حاکم شد جنگ تحمیلی به جمهوری اسلامی ایران تحمیل شد و امروز نیز اگر امنیت داخلی تضعیف شود و یا تنش های سیاسی در فضای عمومی جامعه حاکم شود زمینه تضعیف کشور و تهاجم دشمنان فراهم می شود . اگر دشمنان ما احساس کنند عوامل قدرت ملی در داخل تضعیف شده است آنوقت دشمنان به فکر دست درازی به منافع ملی کشور خواهند افتاد.
وی ادامه داد:
دو قطبی سازی در داخل ، خصوصا وجود دو گفتمان متفاوت در کشور خطرات و صدمات جبران ناپذیری به بدنه کشور وارد می کند و دشمنان خارجی به خوبی این تفاوت هارا رصد وپالس های لازم را دریافت می کنند.