واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه به سخنان مقامات رژیم صهیونیستی و سعودی در مونیخ

سخنگوی وزارت امور خارجه كشورمان در واكنش به گفته های ضد ايرانی مقامهای رژیم صهونیستی و وزیر سعودی در اجلاس امنيتی مونيخ اظهار داشت: هم سويی مواضع وزير خارجه سعودی و وزير جنگ رژيم صهيونيستی درباره جمهوری اسلامی ایران امری تصادفی نيست؛ شواهد و قرائن زيادی حكايت از هماهنگی های اين دو رژيم در پرونده های منطقه ای دارد و هر دو رژيم گمان می برند به منظور جبران شكست ها و ناكامی های پر شمار خود در منطقه بايد فضای بين المللی را عليه كشورمان تحريك نمايند که البته و بدون شک ادبیات بکار گرفته شده توسط این دو همگام و همراه در مبارزه با مردم مظلوم منطقه، ادبیاتی تکراری و حاکی از یک استیصال و درماندگی دردناک است.

به گزارش نوید تهران،قاسمی افزود: اسفبار آنکه این مقام رژیم اشعالگر آشكارا برای پيشبرد سياستهای ضد ايرانی هميشگی خود روی همكاری و هماهنگی با يك كشور اسلامی حساب باز كرده است.

بهرام قاسمی در پایان اظهار داشت: تكرار يك اتهام واهی و مضحك در مورد منابع تروريسم و حاميان داعش از سوی وزير خارجه عربستان هرگز نمی تواند باعث شود تا پيوندهای عقيدتی، آموزشی، مالی و اطلاعاتی بين نظام سعودی و تروريستهای تكفيری که جنایات آنان علیه مردم بیگناه منطقه و جهان برای تمامی جهانیان آشکار است، فراموش شود.