واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه به سخنان وزیر جنگ عربستان سعودی

بهرام ‌قاسمی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه كشورمان در واكنش به اظهارات جانشين وليعهد عربستان در ديدار با وزير دفاع آمريكا تصريح كرد: عربستان سعودی طی سالهای پر التهاب گذشته در منطقه، نه تنها بعنوان يک بازيگر منطقه ای هیچ كمكی به استقرار ثبات و آرامش نكرده، بلكه با حمايت از گروههای تروريستی در سوريه و به راه انداختن جنگ تأسف بار علیه يمن، بر آتش جنگ، بی ثباتی و ناامنی در منطقه دميده است.

به گزارش نویدتهران،قاسمی افزود: دیپلماسی وهم آلود و مبتنی بر دروغ این مقام سعودی تا آنجا پیش رفته است که خود یکی از اداره كننده گان اصلی جنگ سعودی عليه مردم بی گناه و بی دفاع يمن و مظهر ترور و وحشت در سوریه، بحرین و سایر کشورهای منطقه و جهان است، در یک ” بی ربط گویی ” ناشی از استیصال، ديگر كشورهای منطقه را به حمايت از تروريسم متهم می كند.

سخنگوی دستگاه ديپلماسی تصریح کرد: بارها تاکید کرده ایم مقابله با تروريسم و تلاش برای ايجاد ثبات در منطقه، جز با اراده، همكاری و مشاركت جمعی كشورهای این منطقه ميسر نیست و در این مسیر ایران بعنوان یک کنشگر فعالِ صلح جو، آماده هر نوع همکاری منطقه ای و ثبات ساز است.

وی خاطر نشان کرد: تاريخ اين منطقه به همگان و کشورهایی که تنها با اتکاء به دلار های نفتی و از روی خیال پردازی و توهم خرید امنیت به نشان دادن چراغ سبز برای مداخله بازيگران خارجی بر خاسته اند، می آموزد که به خطائی بزرگ دست می زنند؛ چرا که دخالت های قبلی کشورها و قدرت های فرا منطقه ای، دستاوردی جز نا امنی كشورها و خود دعوت کنندگان از قدرت های بیگانه نداشته است.‌ ورود آنان همواره باعث بی ثباتی، تفرقه و گسترش امواج تروریسم و خشونت بوده و هرگز نتیجه ای به سود مردم منطقه به همراه نداشته است.

قاسمی در پایان تاکید کرد: آنان که هنوز در این مسیر آزموده سیر می کنند و راه نجات را حضور بیگانگان می پندارند دچار اشتباهی راهبردی اند و باید بدانند ثبات و امنیت منطقه راهی جز همکاری های جمعی منطقه ای نداشته و ندارد.