واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه به بیانیه وزارت خارجه آمریکا

«بهرام قاسمی» سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به بیانیه روز گذشته وزارت امور خارجه آمریکا گفت: «دولت و ملت ایران تجربه بسیار تلخی از دخالت های کلامی گاه و بیگاه و بی مورد مقامات آمریکایی در امور داخلی خود دارند و به هیچ وجه چنین بیانیه های مداخله جویانه ای را نمی پذیرند.»

به گزارش نوید تهران،سخنگوی دستگاه دیپلماسی در ادامه اظهار اشت: « جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید کرده است که دولت ایران ضمن پایبندی به تعهدات بین المللی خود، اجرای اصول قانون اساسی کشور در رعایت حقوق شهروندی را از اولویت های اصلی خود دانسته است؛ بی شک صدور این گونه بیانیه ها را امری، مغرصانه، مشکوک، نابجا و اقدامی با اهداف سیاسی خاص تلقی و آن را بشدت محکوم می نماید.