واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه به اظهارات بی اساس وزیر خارجه امارات

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اتهامات وارده علیه جمهوری اسلامی ایران توسط وزير مشاور در امور خارجی امارات در سی و چهارمین جلسه شورای حقوق بشر مطرح شد را بی اساس خواند.

به گزارش نویدتهران،بهرام قاسمی اظهار داشت: جای تعجب و تاسف دارد كشوری كه قريب به دو سال است در تخريب زير ساخت های يمن و انجام جنايت جنگی و محاصره ظالمانه مردم نقش و مسؤليت مستقيم داشته، ديگران را به دخالت در يمن متهم می سازد.

وی تأکید کرد: ترديدی نيست جنگ افروزان عليه ملت مظلوم يمن، دست آوردی جز تقويت تروريست ها و زمينه سازی برای حضور آنها در بخش هايی از خاك يمن نداشته اند و قطعا مسؤليت مستقيم جنايات صورت گرفته در يمن و تقويت تروريسم در آنجا و تمامی منطقه متوجه كشور امارات و ساير اعضای ائتلاف جنگ افروزان است.