واکنش دکتر ظریف به اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%81

به گزارش نوید تهران  وبه نقل از وزارت امورخارجه؛دکتر محمد جواد ظریف در جمع خبرنگاران در رومانی به اعلام نتایج انتخابات آمریکا واکنش نشان داد وگفت:

ما در امور داخلی دیگر کشور ها دخالت نمی کنیم. این انتخاب مردم آمریکاست؛ اما هر کس رئیس جمهور آمریکا باشد باید واقعیات جهان و منطقه ما را به درستی بشناسد و با آن با واقع گرایی مواجه شود. ایران و آمریکا روابط سیاسی ندارند؛ اما آنچه آمریکا به عنوان یک تعهد بین المللی چند جانبه در برجام پذیرفته است را باید اجرا کند.