ملکشاهی:

وام مسکن در سال ۹۷ چه تغییراتی می کند؟

به گزارش نویدتهران،عضو کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه تسهیلات دهی در حوزه مسکن سال آینده با تحولاتی مواجه می شود، گفت: با توجه به محدودیت منابع استمهال از صندوق توسعه ملی و سپرده گذاری نزد بانک های عامل در حوزه وام مسکن رخ می دهد.
محمدرضا ملکشاهی با تاکید بر ضرورت افزایش سرمایه بانک ها در راستای افزایش تسهیلات دهی در حوزه مسکن، گفت: با توجه به اینکه روند تسهیلات دهی بانک ها در این حوزه با توجه به محدودیت منابع کند شده است باید راهکاری برای تسریع در این مهم در نظر گرفته شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه پیشنهادی مبنی بر استمهال از صندوق توسعه ملی و سپرده گذاری نزد بانک های عامل در حوزه وام مسکن در کمیسیون تلفیق مجلس مطرح شد، افزود: با استفاده از امتیاز این سپرده که متعلق به صندوق توسعه ملی است گره تسهیلات دهی در حوزه مسکن باز خواهد شد.

تسهیل روند تسهیلات دهی رونق بازار مسکن را رقم می زند

نماینده مردم خرم آباد و چگینی در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه سال آینده روند تسهیلات دهی در حوزه مسکن تسریع خواهد شد، تصریح کرد: با افزایش سرمایه بانک ها بهانه نبود منابع برای تسهیلات دهی ارزان دیگر وجود نخواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه تعداد دقیق تسهیلات دهی بانک ها در حوزه مسکن با این مصوبه هنوز مشخص نشده است، گفت: به طور حتم رونقی در بازار مسکن با این مصوبه رخ خواهد داد.

ارایه تسهیلات مسکن باید با نرخ پایین صورت بگیرد

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: برنامه های دولت در راستای ایجاد یک میلیون و ۳۰۰ هزار شغل در بافت های فرسوده زمانی محقق می شود که دست بانک ها برای تسهیلات دهی باز باشد در غیر این صورت بسیاری از برنامه ها نیز بدون عمل باقی می ماند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه ارایه تسهیلات مسکن باید با نرخ پایین صورت بگیرد، گفت: با توجه به اینکه با منابع آزاد بانک ها نمی توان تسهیلات با نرخ پایین ارایه کرد از این رو می توان از حمایت صندوق توسعه ملی در این زمینه استفاده کرد.