بر اساس اعلام بانک مرکزی؛

واریز یارانه جدید آغاز شد

به گزارش نویدتهران،بر اساس اعلام بانک مرکزی، واریز یارانه جدید ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به حساب سرپرستان خانوار آغاز شد.
بعد از پایان مصاحبه تلویزیونی رئیس جمهور، بر اساس اعلام بانک مرکزی واریز یارانه جدید آغاز شد.

روابط عمومی بانک مرکزی از شروع فرایند واریز مبلغ کمک معیشتی به حساب مردم خبر داده است.

بر اساس این گزارش؛ این واریز مبلغ کمک معیشتی از طریق سازمان هدفمندی یارانه ها و به صورت گروه به گروه در حال انجام است.