توئیت دکتر ظریف در خصوص شرایط منطقه؛

هیچ بحرانی نیست که با دیپلماسی قابل حل نباشد

به گزارش نویدتهران،وزیر امور خارجه در توئیت تازه خود درباره شرایط منطقه نوشت: هیچ بحرانی نیست که با دیپلماسی قابل حل نباشد

به هر اندازه که در پایان دادن به کابوس سوریه از طریق گفت‌و‌گویی فراگیر نزدیک ‌می شویم، همین کار را برای یمن هم باید انجام دهیم. نباید بحران‌ تازه‌ای به وسیله بمباران ، تهدید و یا استعفا تحمیل شود. هیچ بحرانی نیست که با دیپلماسی قابل حل نباشد. ما یک بار آنرا ثابت کردیم. هدف ایران تامین و حفظ صلحی است که هیچ طرفی از آن محروم و مستثنی نشود.