حاجی بابایی با اشاره به رای قاطع مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره قدس:

هیمنه آمریکا با قطعنامه سازمان ملل متحد فرو ریخت

به گزارش نویدتهران،رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی گفت:امریکا در موضوع قدس به وجدانهای ملتهای جهان توهین و دولتهای مرتجع منطقه را تحقیر کرد، با این قعطنامه هیمنه آمریکا بیش از پیش فرو ریخت.
حمیدرضا حاجی بابایی در خصوص رای قاطع مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره قدس شریفگفت:امریکا در موضوع قدس به وجدانهای ملتهای جهان توهین و دولتهای مرتجع منطقه را تحقیر کرد، با این قعطنامه هیمنه آمریکا بیش از پیش فرو ریخت؛ قطعنامه سازمان ملل در زمینه مخالفت با تغییر وضعیت حقوقی قدس اشغالی، اقدام برخاسته از نهاد میلیونها انسان آزاده بود که با مقاومت به نتیجه نشست، تصمیم ترامپ نقض اشکار ‌حقوق مردم فلسطین بود، آمریکا با این تصمیم نشان داد که رژیم اشغالی قدس اراده ای از خود ندارد و عروسک خیمه شب بازی آمریکا است.

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شکست اندیشه ترامپ مبنی بر اعلام قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی،نشان داد که اندیشه آزادی خواهی ملتهایی که برای دفاع از حقوق خود ایستاده اند و مقاومت و حقیقت می کنند ، بالاخره چهره واقعی ترامپ را به دنیا شناساند و بیانگر این واقعیت بود،که بحران ها ومنازعاتی که توسط رژیم اشغالگر صهیونیستی در خاورمیانه ایجاد می شود نتیجه سیاستهای مداخله جویانه آمریکا در منطقه است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی افزود: جمهوری اسلامی ایران همواره خواستار ایجاد صلح در منطقه بوده است و با حمایت از مردم مظلوم و ملتهای آزاده اجازه ایجاد بحران در منطقه را به هیچ کس نداده است،ما از این نه بزرگ که جامعه جهانی به ترامپ گفت، حمایت می کنیم و آن را شکست بزرگی برای سیاستهای ترامپ می دانیم.

تهدید به قطع کمک های مالی به کشورهای مخالف نظر آمریکا بیانگر اوج خوی استثعمارگرانه است

وی در ادامه گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت تصریح کرد:از منظر دیگر تهدید آمریکا مبنی بر به یاد سپردن نام اعضای سازمان ملل که با تصمیم ترامپ مخالفت کردند و تهدید به قطع کمک های مالی به این کشورها،نشان دهنده اوج عصبانیت و خوی استثمارگرانه آمریکا است که می خواهد ملتها را با اعمال قدرت و هیاهو تحت و نفوذ سلطه خود نگاه دارد.

حاجی بابایی گفت:ترامپ حتی اگر دیوانه باشد باید آنقدر بفهمد که شکستهای پی درپی آمریکا در منطقه در سوریه وعراق و یمن و ریشه کن شدن تفکر داعش در منطقه که مولود اندیشه آمریکا و رژیم صهیونیستی است، به این معناست که دوران زور گویی و قلدر مابی گذشته است.

امریکا فقط با به رسمیت شناختن حق زندگی برای سایر ملتهای جهان می تواند به موجودیت خود ادامه دهد

وی افزود:در بحث برجام نیز با وجودی که آژانس بین المللی انرژی اتمی بارها در گزارشهای خود پایبندی ایران به این تعهد بین المللی را تایید کرده است،ترامپ با فاجعه آمیز خواندن برجام،ایران را به نقض آن محکوم می کند تا بهره برداری هایی مانند تحمیل مذاکره درباره سیستم موشکی را داشته باشد.

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی افزود:این اقدامات امریکا مانند تلاش بیهوده یک غریق است که می کوشد خود را از مردابی که در آن فرو رفته نجات دهد،اما هر چه بیشتر دست و پا می زند بیشتر فرو می رود، امریکا فقط با به رسمیت شناختن حق زندگی برای سایر ملتهای جهان می تواند به موجودیت خود ادامه دهد و با این سیاستهای غاصبانه نمی تواند خود را نگه دارد.

مجمع عمومی سازمان ملل، با ۱۲۸ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۳۵ رأی ممتنع، پیش‌نویس قطعنامه مربوط به وضعیت قدس شریف را به تصویب رساند،اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد پس از وتوی قطعنامه مربوط به وضعیت حقوقی قدس شریف توسط آمریکایی‌ها و تهدیدهای مالی ترامپ علیه مخالفان این تصمیمش، به قطعنامه‌ای علیه تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا رأی مثبت دادند.