وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:

هویت بخشی یکی از رسالت های اصحاب فرهنگ و هنر است

%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad%db%8c1سید رضا صالحی امیری روز پنجشنبه در دیدار با اصحاب فرهنگ و هنر استان فارس گفت: امروز خیلی خوشحالم که در بین جمعی از اصحاب فرهیخته، ادیب، شاعر، نقاش، موسیقدان، قلم زن، هنرمندان تئاتر و حوزه رسانه و همه اصحاب فرهنگ و هنر استان فارس حضور دارم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: وقتی که از فرهنگ صحبت می کنیم نخستین سخن ما شخصیت سازی است و اصحاب فرهنگ هم شخصیت مدارند و هم اصحاب جامعه را به سمت شخصیت ورزی هدایت می کند از این رو شما اگر دیده باشید به اصحاب هنر و فرهنگ با شخصیت می گویند و این صفت دائمی آنهاست و اگر کسی در جامعه بخواهد به کسی خدای نکرده اهانت کند این صفت را از او می گیرد.

به گزارش نوید تهران وبه نقل ازمرکز روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،صالحی امیری اضافه کرد: از این جهت شما اصحاب فرهنگ و هنر شخصیت استان فارس، شیراز و ایران و مایه افتخار هستید.

وی تصریح کرد: شخصیت آفرینی یکی از ویژگی های حوزه اصحاب فرهنگ و هنر است و هر میزانی که ما از این شخصیت ها در جامعه بیشتر داشته باشیم جامعه متشخص تری داریم.

وزیر ارشاد اظهار کرد: اگر می بینید ما در جامعه با چالش های اجتماعی و فرهنگی قابل توجهی مواجه هستیم بدانید که ما دچار افت شخصیتی شده ایم.

وی در ادامه افزود: نکته دومی که اصحاب فرهنگ می توانند میوه و ثمره جامعه باشند هویت بخشی است و این مهم یکی از رسالت های اصحاب فرهنگ و هنر است.

وزیر ارشاد تصریح کرد: هویت آن چیزی است که ما با آن حیات معنوی داریم، آن چیستی ما و آن کیستی ما و آن عامل اصلی تداوم حیات معنوی و معرفتی جامعه هویت مداری است.

صالحی امیری افزود: شما در جامعه منبع تولید و باز تولید هویت هستید و از این منظر هر میزان جامعه ای بیشتر از اصحاب فرهنگ و هنر برخوردار باشد از هویت بالاتری برخوردار است.

وی با اشاره به سومین ویژگی اصحاب فرهنگ و هنر افزود: ویژگی دیگر فرهیختگان جامعه وحدت بخشی و انسجام آفرینی آنهاست که اصحاب فرهنگ مانند آهن ربایی هستند که در اطرافشان همه را جذب می کنند و عامل وحدت، عطوفت، معرفت و لطافتند.

وی اظهار کرد: روح بلند از حوزه هنر و شعر و نقاشی و موسیقی و فرهنگ به بقیه حوزه ها صادر می شود و از این منظر شما عامل وحدت و انسجام هستید و هر میزانی جامعه ای از انسجام و وحدت بالاتری برخوردار باشد امکان دستیابی به قله های توسعه و تعالی آن بیشتر است.

وی با اشاره به چهارمین نکته ای که از ویژگی های خاص اصحاب فرهنگ و هنر است گفت: اگر یک میلیون هنرمند و فرهیخته و صاحب قلم در کنار هم جمع شوند با هم مناقشه ندارند و با هم سازگاری دارند و دلیل آن هم این است که روح آنها لطیف است و به جای توجه به منافع مادی به منافع معرفتی، معنوی و اخلاقی فکر می کنند.

وی یاوآور شد، جامعه ای که شئونات اصحاب فرهنگ خودش را پاس میدارد آن جامعه اخلاقی تر و سازگار تر است و به تعبیر دقیق تر اخلاق از این حوزه تولید و در متن جامعه مصرف می شود و اگر در جامعه بد اخلاقی می بینید شکافی میان اصحاب فرهنگ و هنر است.

این گزارش می افزاید، در این مراسم، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از فرج الله خداپرستی، عضو فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی به دلیل گردآوری ٢ میلیارد و ٦٠٠ میلیون واژه فارسی تجلیل کرد.

فرج الله خداپرستی،در این همایش بیان داشت: این تعداد واژه در قالب کتابی با عنوان ‘پیکره زبان فارسی’ که هم اینک در دست تدوین است، ارائه می شود.