صالحی در آیین پایانی دهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر:

هنرهای تجسمی نیازمند ترجمه زبانی نیستند

به گزارش نویدتهران،وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه هنرهای تجسمی علاوه بر داشتن ویژگی موضوعی و فرمی دارای ویژگی خاص ارتباط بی واسطه زبانی با مخاطب است، گفت: هنرهای تجسمی نیازمند ترجمه زبانی نیستند.
سیدعباس صالحی در آیین پایانی دهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر با بیان این مطلب افزود: در هر ترجمه ای مقداری از اصالت متن کاسته می شود ولی هنرهای تجسمی چون با زبان تصویر حرکت می کند مانعی میان مخاطب و پدیدآورنده وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه هنرهای تجسمی هنرهای انسانی جهانی هستند، ادامه داد: این هنر بدون واسطه می تواند با مخاطبان در سراسر جهان ارتباط برقرار کند. مخاطب چه دور باشد و چه نزدیک، چه امروز باشد و چه صدها سال آینده می تواند به راحتی با اثر هنرهای تجسمی ارتباط برقرار کند و آن را هضم و درک و با آن زندگی کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: این ویژگی فرصتی است برای هنر به طور عام و هنر ایرانی به طور خاص. ایرانیان در هنرهای تجسمی از جمله طلایه داران و در بسیاری از رشته های این هنر مانند خوشنویسی و نگارگری شناخته شده هستند.

وی ادامه داد: خلاقیت ایرانی در دهه جدید موجب شده که این سابقه در هنرهای سنتی در کنار آشنایی و تسلط به هنرهای مدرن همراه یکدیگر حرکت کنند.

عضو کابینه دوازدهم گفت: هنر تجسمی ایرانی در شاخه های مختلف مدرن، معاصر و سنتی مورد توجه است و حرکت هایی که در هنرهای بینارشته ای وجود دارد در هنر امروز فرصت های ترکیب سازی و نوسازی خود را می نمایاند.

صالحی افزود: از این رو می توان زمانه حال را برای هنرهای تجسمی ایران نقطه عطف دانست. باید دوره جدید را در حضور جهانی قدر دانست. این هنر زبان گفت و گوی فرهنگ و هنر ایران با جهان است بدون اینکه دغدغه این را داشته باشیم که زبان فارسی ما چند مخاطب دارد.

وی ادامه داد: هنرهای تجسمی فرصت ارتباط چند نسلی در این عرصه نیز هست. ارتباط نسل جدید و گذشته از طریق این هنر سرمایه ای برای ما در این زمینه محسوب می شود و گستره این هنر در فضای جغرافیای ایران خود را بیش از گذشته نشان می دهد و امروز هنرهای تجسمی متمرکز در تهران نیست.

صالحی تصریح کرد: امروز همه استان های ایران خلاقیت های متنوع و گسترده در این هنر دارند. بنابراین باید تلاش کنیم این هنر به عنوان کالاهای فرهنگ عمومی مورد اقبال قرار گیرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان تاکید کرد: هر خانه ای باید سرشار از هنرهای تجسمی باشد. این هنر نباید صرفا مختص افراد مرفه جامعه باشد. ٨٠ میلیون ایرانی باید مخاطب و مصرف کننده کالاهای هنری تجسمی باشند.

یادآور می شود آیین پایانی دهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر با حضور جمعی از هنرمندان این عرصه عصر امروز در تالار وحدت برگزار شد.