سردار حسین رحیمی:

هنرمندان در جامعه الگو هستند

به گزارش نویدتهران، رئیس پلیس پایتخت با اشاره به اینکه هنرمندان در جامعه الگو هستند و رفتار خوب و بد آنان تاثیر گذار خواهد بود افزود: هنرمندان در فرهنگ سازی جامعه نقش بزرگ و بی بدلیلی دارند.
سردار حسین رحیمی در دیدار با جمعی از هنرمندان بیان داشت: اعتقاد و باور من بر این است تا پلیس اجتماعی نشود و اعتبار ، مقبولیت و مشروعیت را نزد افکار عمومی به دست نیاورد، نمی تواند ماموریت خود را خوب انجام دهد و این امر زمانی میسر می شود که ارتباطی منظم و منطقی با اقشار مختلف مردم داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه امروز نیروی انتظامی جامعه محوری و مردم مداری را به عنوان دکترین خود انتخاب کرده است، عنوان داشت: در نگاه و منظر پلیس، مردم یکسان هستند ؛ پلیس خود را خادم و خدمتگزار مردم می داند و تنها مخلان نظم و امنیت که به دنبال برهم زدن امنیت و آرامش مردم هستند با سرپنجه قدرت پلیس مواجه خواهند شد.
رئیس پلیس پایتخت با اشاره به اینکه رفتار و گفتار هنرمندان می تواند آموزنده باشد عنوان داشت: هنرمندان در جامعه الگو هستند و رفتار خوب و بد شما تاثیر گذار خواهد بود چرا که هنرمندان در فرهنگ سازی جامعه نقش بزرگ و بی بدلیلی دارند.
سردار رحیمی با اشاره به ارتقا سطح کمی و کیفی در ساختار پلیس جمهوری اسلامی ایران، افزود: پلیس ما با پلیس های دیگر اصلا قابل مقایسه نیست بلکه مقتدرترین و مردمی ترین پلیس است.
وی با اشاره به اینکه هدف ما حفظ و گسترش احساس امنیت در جامعه است و بسیاری از مسائل انتظامی را با رویکرد اجتماعی مدیریت می کنیم ، بیان داشت: ما پاک ترین، مقتدرترین، سالم ترین و قدرتمندترین پلیس دنیا را داریم .
رئیس پلیس پایتخت با اشاره به اینکه امروز پلیس از نقطه صفر مرزی تا عمق شهرها و روستاها حضوری فعال و موثر دارد، عنوان داشت: پلیس بیشترین حجم ماموریت و پراکندگی را نسبت به همه سازمان ها دارد.