معاون اول رییس جمهور تأکید کرد:

همه دستگاه‌ها باید برای تحقق اهداف تعیین شده در بیانیه گام دوم انقلاب تلاش کنند

به گزارش نویدتهران،جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همزمان با سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برگزار شد.

دكتر اسحاق جهانگيري در ابتداي اين جلسه با اشاره به بيانيه  گام دوم انقلاب ابلاغي از سوي رهبر معظم انقلاب و تاكيد ايشان بر لزوم رفع ضعف ها و نواقص ساختاري در اقتصاد كشور، گفت: رهبر معظم انقلاب در بخشي از اين بيانيه بر ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتي تاكيد ويژه كرده اند كه به طور طبيعي وظايف و تكاليفي بر عهده ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي است كه بايد براي اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي به آنها عمل كند. بنابراين لازم است همه دستگاه ها با محوريت دبيرخانه ستاد با بازنگري در سياست ها و برنامه هاي خود در حوزه اقتصاد مقاومتي براي تحقق اهداف تعيين شده در اين بيانيه تلاش كنند.
معاون اول رييس جمهور اظهار داشت: اقتصاد كشور از نواقص و عيوب ساختاري و مسائلي نظير اتكاء به درآمدهاي نفتي و دولتي بودن اقتصاد رنج مي برد و به دليل آنكه طي سالهاي طولاني براي حل چالش هاي اساسي كشور اقدامي صورت نگرفته است، امروز با انباشت مشكلات، پيچيدگي ها و مسائل بغرنجي در اقتصاد كشور روبرو هستيم.
وي با اشاره به انتظار رهبر معظم انقلاب از ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و نيز مطالبات مردم براي حل مسائل و مشكلات معيشتي تصريح كرد: بار سنگيني بر دوش همه ما قرار دارد و دبيرخانه ستاد بايد به طور ويژه و با تمركز جدي به مطالبات اخير مقام معظم رهبري بپردازد و دستگاه هاي اجرايي نيز بايد با همكاري با دبيرخانه ستاد و بهره مندي از ظرفيت كارشناسان اقتصادي توانمند در اين راستا حركت كنند.
دكتر جهانگيري افزود: يكي از مشكلات اقتصاد كشور اين است كه گاهي تصميمات صحيح و سياست گذاري هاي مناسبي در كشور اتخاذ مي شود اما در مرحله اجرا با موانعي روبرو مي شود كه نمونه بارز آن در زمينه خصوصي سازي قابل مشاهده است و متاسفانه عده اي در مسير خصوصي سازي مانع تراشي مي كنند.

وي با تاكيد بر اينكه رهبر معظم انقلاب در بيانيه گام دوم انقلاب مسئوليت روشن و شفافي را بر دوش ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي قرار داده اند، از دبيرخانه ستاد خواست ظرف دو هفته ضمن دريافت نظرات و پيشنهادات دستگاه هاي اجرايي، برنامه اي جامع براي بازنگري در سياست ها و ارزيابي اقدامات صورت گرفته، تدوين و به ستاد ارائه كند.
در اين جلسه كه وزراي كشور، جهاد كشاورزي، نيرو، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، معاون علمي و فناوري رييس جمهور، رييس سازمان امور اداري و استخدامي كشور و معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده نيز حضور داشتند، موضوع بيانيه گام دوم انقلاب ابلاغي رهبر معظم انقلاب مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و اعضاي ستاد پيشنهادات خود را در جهت اصلاحات ساختاري در اقتصاد كشور براي تحقق منويات مقام معظم رهبري ارائه كردند.
در ادامه اين جلسه پس از بحث و بررسي در خصوص چالش هاي موجود و نقاط ضعف فعلي در اقتصاد كشور، مقرر شد دبيرخانه ستاد ظرف دو هفته آينده پس از دريافت نظرات و پيشنهادات دستگاه هاي اجرايي، برنامه اي جامع مبتني بر بازنگري و ارزيابي از سياست ها و برنامه هاي اجرايي ستاد، رويكردهاي آتي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي را براي تحقق اقتصاد مقاومتي در چارچوب اهداف تعيين شده كه در بيانيه گام دوم انقلاب به آنها تصريح شده است،‌ تدوين و ارائه كند.
همچنين در پايان اين جلسه در خصوص راهكارهاي تامين مالي و سرمايه در گردش بنگاه هاي توليدي كشور بحث و تبادل نظر صورت گرفت و تصميماتي اتخاذ شد.