دريادار سياري:

همه تجهيزات و تاكتيكهاي ما داخلي و بومي هستند

به گزارش نویدتهران،امير دريادار حبيب الله سياري معاون هماهنگ كننده ارتش در حاشيه رزمايش ولايت ٩٧، اظهار داشت: تهديدات عليه كشورما هميشه بوده و مهم توانمندي نيروهاي مسلح براي مقابله و بازدارندگي است.

دريادار سياري با بيان اينكه يگانهاي عملياتي ما مستمرا درحال تقويت توان خود هستند، افزود: امسال چند رزمايش برگزار شد كه همه آنها با هم، نشانده توان و قدرت دفاعي ارتش جمهوري اسلامي ايران هستند.

وي تاكيد كرد: ما شناسايي و اشراف كاملي بر تهديدات در منطقه داريم و خودمان را منطبق با تهديدات آماده مي كنيم.

معاون هماهنگ كننده ارتش با بيان اينكه نيروهاي مسلح ما توان مقابله با هر تهديدي را دارند، گفت: در اين خصوص، نيروي انساني يك ركن مهم است و نيروهاي ما امروز از نظر آموزش و مهارت در سطح بسيار بالايي هستند.

دريادار سياري افزود: همه اين نيروها متناسب با شرايط روز آموزش ديده و در آمادگي كامل بسر مي برند.

وي با اشاره به بومي بودن تمامي تجهيزات و سامانه هاي حاضر در رزمايش خاطرنشان كرد: تجهيزات نيروهاي مسلح ما ديگر عاريه اي نيست چراكه معتقديم سلاح عاريه اي، امنيت عاريه اي به دنبال دارد و فروشندگان اين تسلحيات مي توانند در بزنگاه، گلوگاه ها را بگيرند.

معاون هماهنگ كننده ارتش تصريح كرد: هم تجهيزات و هم تاكتيكهاي ما داخلي و بومي هستند.