سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران خبر داد:

هلی بورن کلاه سبزهای تیپ ۶۵ نیروهای مخصوص در محل سقوط هواپیما ATR

به گزارش نویدتهران،سرتیپ دوم تقی خانی سخنگوی ارتش گفت: ۴ نفر از ورزیده ترین کماندوهای نیروی مخصوص ارتش در نزدیک ترین محل شناسایی لاشه هواپیمای ATR متعلق به هواپیمایی آسمان هلی بورن کردند.
وی افزود با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه و پوشش سنگین برف شیب تند و صعب العبور بودن در محل حادثه کار امداد و انتقال اجساد بسیار سخت و دشوار است.