براساس گزارش سازمان پزشكي قانوني كشور؛

هشدار پزشكي قانوني در خصوص برودت هوا و رشد تلفات مسموميت با گاز

به گزارش نویدتهران،همزمان با سردتر شدن هوا و استفاده از وسايل گرمايشي با رشد آمار تلفات ناشي از مسموميت با گاز منوكسيد كربن نيز مواجه هستيم؛ بر اساس آمارهاي موجود اين رشد عمدتا در ماه هاي آذر و دي اتفاق مي افتد.

در سال گذشته 836 نفر در كشور بر اثر مسموميت با گاز جان خود را از دست دادند كه 609 نفر از آنان در نيمه دوم سال جان باخته اند و بيشترين تلفات نيز در ماه آذر با 145 و دي با 147 فوتي به ثبت رسيده است.

رشد تلفات گازگرفتگي در نيمه دوم هر سال مطابق آمارهاي اين سازمان در سال‌هاي ديگر نيز تكرار شده و در بسياري موارد ماه هاي آذر و دي بيشترين تلفات را به خود اختصاص داده است. به طور كلي بيش از 70 درصد تلفات گازگرفتگي در هر سال مربوط به نيمه دوم سال است و همين موضوع ضرورت توجه به نكات ايمني در استفاده از وسايل گرمايشي را دو چندان مي كند؛ به ويژه در مناطق و شرايط خاص مانند شهرهاي زلزله زده استان كرمانشاه كه بخش قابل توجهي از ساكنان آن هم اكنون در چادر و كانكس زندگي مي كنند.

در همين خصوص و در پي مرگ زني 65 ساله بر اثر مسموميت با گاز منوكسيدكربن كه در يكي از چادرهاي مناطق زلزله زده استان كرمانشاه اتفاق افتاد، سازمان پزشكي قانوني كشور به هموطنان و از جمله مردم شهرهاي زلزله شده هشدار مي دهد در بكارگيري و نصب سيستم هاي گرمايشي نهايت دقت و احتياط را داشته باشند و ضمن استفاده بهينه از وسايل گرمازا،‌ به توصيه هاي ايمني در خصوص سالم بودن و سوخت صحيح وسايل گرمايشي توجه كنند.