به بزرگی۴.۱ریشتر؛

هشتبندي درهرمزگان لرزید

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگی۴.۱ریشترهشتبندي درهرمزگان رالرزاند.
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان هرمزگان ، بزرگي ۴.۱
تاريخ وقوع زلزله:
پنجشنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۶ در ۲۰:۴۷:۳۸
(وقت محلي – تهران)

۲۰۱۸-۰۱-۲۵ ۱۷:۱۷:۳۸
(UTC)

بزرگي زلزله:
۴.۱

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۲۷.۱۷ شمالي و ۵۷.۴۸ شرقي
عمق: ۲۰ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۲.۶۱+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۳.۳۳+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان هرمزگان

فاصله‌ها:
۳ كيلومتري هشتبندي، هرمزگان
۲۸ كيلومتري منوجان، کرمان
۳۶ كيلومتري بيكاه، هرمزگان