معاون کل وزارت بهداشت:

هر ایرانی سالانه، ۱۰٫۳ بار به سیستم بهداشت و درمان مراجعه دارد

به گزارش نویدتهران،معاون کل وزارت بهداشت گفت: با توجه به آمار مراجعات مردم به سیستم بهداشت و درمان، برای جلب رضایتمندی شان، اهمیت و ضرورت توجه به مقوله نظارت بر ارائه خدمات درمانی، بیش از پیش افزایش پیدا می کند.

دکتر ایرج حریرچی در اجلاس مدیران و روسای اداره های نظارت بر درمان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، اظهار کرد: هر ایرانی سالانه تقریبا ۱۰٫۳ بار و به طور متوسط ماهانه یک بار به سیستم بهداشت و درمان مراجعه داشته و خدمات مختلف اعم از ویزیت در مطب، داروخانه، عکسبرداری، آزمایشگاه و سایر خدمات را دریافت می کند.

دکتر حریرچی با بیان اینکه در مجموع سالانه ۸۴۵ میلیون و ماهانه ۷۰ میلیون بار مراجعه به سیستم بهداشت و درمان در کشور اتفاق می افتد، بیان کرد: انجام ماهانه ۸ هزار بازدید نظارتی از مراکز درمانی در مقایسه با ۷۰ میلیون بار مراجعه به سیستم بهداشتی و درمانی در ماه، رقم بالایی است که با توجه به آمار مراجعات مردم به سیستم بهداشت و درمان، برای جلب رضایتمندی شان، اهمیت و ضرورت توجه به مقوله نظارت بر ارائه خدمات درمانی، بیش از پیش افزایش پیدا می کند؛ چراکه مهمترین اصل، کسب رضایتمندی مردم است.