مديرعامل سازمان صنايع كوچك در روز ملي صادرات اعلام كرد:

هدف گذاري صادرات 4 ميليارد دلاري شركتهاي صادراتي در سالجاری

به گزارش نویدتهران،معاون وزير صمت و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران گفت: براي سال 97 هدفگذاري شده است كه تعداد شركت‌هاي صادراتي را به 4 هزار شركت برسانيم و اين شركت‌ها 4 ميليارد صادرات داشته باشند.

دكتر صادق نجفي در بيست و دومين سالروز ملي صادرات در گفتگويی با بيان اين مطلب، افزود: در سال 96 تعداد شركت‌هاي صادركننده ما يك هزار و 908 شركت بود كه در مجموع 2.8 ميليارد دلار صادرات داشتند.

وي با يادآوري اينكه  شركتهاي هولدينگ را آماده مي كنيم، گفت: اين شركته يك سري واحدهاي كوچك را براي صادرات آماده مي كنند.

دكتر نجفي همچنين اضافه كرد: با سازمان توسعه تجارت هماهنگ كرديم تا اولويت پرداخت جوايز صادراتي با SME ها باشد.

مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران  در ادامه  با اشاره به اينكه دنبال به دست آوردن ارزش افزوده بيشتر از طريق صادرات هستيم، تصريح كرد: قبول كرديم كه گمركات در شهركها مستقر شوند و از همانجا به صورت مستقيم صادرات و واردات را كنترل كنند.

بسته هاي حمايتي براي حمايت از صنايع كوچك و متوسط

دكتر نجفي همچنين با تشريح  بسته‌هاي حمايتي براي حمايت از صنايع كوچك و متوسط، گفت: در بودجه سال 1397 حدود يك هزار و 600 ميليارد تومان براي حمايت از حوزه صادرات در نظر گرفته شده است كه اولويت تخصيص اين بودجه با SME ها خواهد بود.

وي با اعلام اينكه از حضور شركت‌ها در نمايشگاه‌ها حمايت مي كنيم، گفت:  كمك هاي فني و اعتباري، تسهيلات رونق توليد و سامانه سكوك ديگر حمايتهاي ما در اين حوزه است.