رئیس سازمان بسیج مستضعفین:

هدف آمریکا از تشکیل داعش، ایجاد امنیت برای رژیم صهیونیستی است

%d9%86%d9%82%d8%af%db%8cرئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه داعش، جایگزین صدام در عراق برای آمریکایی هاست، گفت: هدف آمریکا از تشکیل داعش، ایجاد امنیت برای اسرائیل است.
سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه آمریکا نقش مخربی در کشورهایی همچون عراق و سوریه دارد، گفت: نیروهای داعشی در عراق رو به نابودی هستند و شکست آنها نزدیک است، اما مشکلی که الان سد راه ارتش مردمی عراق وجود دارد، وجود یک خیانت کاری به اسم آمریکاست که دوطرفه نقش بازی می کند؛ به طوری که با ژست ضد تروریستی در منطقه و جبهه نیروهای ضدتروریستی نفوذ کرده و اطلاعات آنها را می گیرد و ازطرفی دیگر از گروه های ترویستی حمایت می کند.

به گزارش نوید تهران وبه نقل ازبسیج،وی ادامه داد: آمریکای خیانتکار، به بهانه همکاری با گروه های ضدتروریستی، آنها را به میدان بازی خود می برد و با این کار، به نفع گروه های تروریستی کار می کند و مهمترین هدفش از این کار، حفظ امنیت اسرائیل است، چرا که قوت گرفتن مسلمان در منطقه می تواند به ضرر امنیت این رژیم منحوس منجر شود.

سردار نقدی با بیان اینکه داعش جایگزین صدام برای آمریکایی هاست، تاکید کرد: وقتی آمریکا، صدام را در عراق از دست داد، مسلمانان و جوانان امت اسلامی به هم وصل شدند و این موضوع کابوسی برای رژیم منحوس صهیونیستی بود و به همین دلیل، آمریکایی ها گروه جایگزینی برای صدام ایجاد کردند و داعش، جایگزینی است که برای امنیت اسرائیل و عدم وصل شدن جبهه شرقی به فلسطین تشکیل شده است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین به تهران نیوز گفت: آمریکایی ها باید بدانند که نمی توانند اتحاد،انسجام،روشن بینی، غیرت و شجاعت مردم عراق را از آنها بگیرند و توده عظیمی از نیروهای مقاومت در منطقه، برضد داعش در حال جنگ هستند و آنها را شکست خواهند داد.

وی در پایان تاکید کرد: تنها مشکلی که در منطقه برای مبارزه با داعش وجود دارد، مهره نفوذی به نام آمریکاست که باید نیروهای مقاومت در عراق، اطلاعات اصلی خود را در اختیار این کشور خائن نسپارند.