معاون پرورشي و فرهنگي وزير آموزش و پرورش در نشست خبري :

هدايت تحصيلي بايد آگاهانه، آزادانه و مديريت شده باشد

 

معاون پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش در نشست خبري با اصحاب رسانه گفت: هدايت تحصيلي بايد آگاهانه، آزادانه و مديريت شده باشد.

پيش از ظهر امروز مهدي فيض در نشست خبري كه به مناسبت هفته تربيت اسلامي و 8 اسفند سالروز تأسيس امور تربيتي در ساختمان شهيد رجايي برگزار شد، از تصويب شيوه نامه جديد هدايت تحصيلي در شوراي عالي آموزش وپرورش خبر داد و افزود: هدايت تحصيلي اگر قرار است به طور كامل اتفاق بيفتد، بايد دانش آموز از بدو ورودش به دبستان داراي پرونده هدايت تحصيلي باشد و اين نيازمندآن است كه در همه سطوح تحصيلي مشاورين حضور داشته باشند.

به گزارش نویدتهران،وي افزود: در شرايط فعلي هدايت تحصيلي در پايه نهم متمركز شده و دانش آموز بايد با تصميم گيري صحيح سرنوشت خود را انتخاب كند، البته باتوجه به تجربيات سال گذشته، در سال جاري سعي كرديم با آسيب شناسي دقيق، مشكلات موجود را مرتفع سازيم.

فيض اظهاركرد: در شيوه نامه جديد دانش آموز براساس علايق خودآگاهانه و آزادانه و در راستاي نيازهاي شغلي جامعه رشته تحصيلي خود را انتخاب خواهد كرد.

وي ادامه داد: در برخي استان ها شاهد تراكم در يك رشته تحصيلي هستيم كه اين نشان از عدم اطلاع رساني و آگاهي دانش آموز و اولياي آنها از شرايط و نيازهاي جامعه دارد.

معاون پرورشي و فرهنگي وزيرآموزش و پرورش با اشاره به اهميت توسعه متوازن رشته هاي تحصيلي گفت: در شيوه نامه جديد تلاش كرديم تا انتخاب دانش آموزان آگاهانه، آزادانه و مديريت شده باشد؛ پاسخ گويي حداكثري به تقاضاي دانش آموزان و هم چنين افزايش ظرفيت ها متناسب با امكانات و براساس گرايش دانش آموزان مبتني بر اولويت ها از ديگر ويژگي هاي اين شيوه نامه است.

وي از طراحي دو فرم در شيوه نامه جديد هدايت تحصيلي دانش آموزان خبر داد و افزود: فرم شماره «1» توصيه اي و شامل 12 رشته و 100 امتياز است و دانش آموزان مي توانند براساس امتياز مكتسبه، به يكي از اولويت هاي آن عمل كند.

فيض تصريح كرد: در فرم شماره «2»، اولويت ثبت نام براي دانش آموزان مشخص شده و او با ساير دانش آموزان مقايسه مي شود و در يكي از اولويت هاي مشخص شده اي قرار مي‌گيرند.

معاون پرورشي و فرهنگي وزيرآموزش و پرورش افزود: در يك محدوده زماني دانش آموزان اولويت «الف» در ظرفيتي كه متناسب با آن اولويت ايجاد شده، ‌اقدام به ثبت نام مي كنند و در صورتي كه افرادي از اولويت «الف» از ثبت انصراف دهند، ‌دانش آموزان اولويت «ب» مي توانند نسبت ثبت نام خود را دراين اولويت انجام دهند و اين روند به اولويت هاي بعد نيز سرايت مي كند.

وي اضافه كرد: ممكن است يك دانش آموز در يك منطقه در اولويت «ب» قرار گيرد، اما با تغيير جغرافياي محل سكونت خود در اولويت «الف» قرار گيرد.

معاون پرورشي و فرهنگي وزير آموزش وپرورش خاطرنشان كرد: ثبت نام صرفا در چارچوب فرم هاي مذكور و براساس اولويت هاي تعيين شده صورت مي گيرد و هيچ گونه روابطي خارج از اولويت ها نمي تواند بر روند ثبت نام دانش آموزان در رشته هاي موردنظر مؤثر باشد.

معاون پرورشي و فرهنگي وزير آموزش و پرورش ادامه داد: مبناي احتساب سوابق، سوابق تحصيلي پايه هفتم و هشتم و نهم و نمرات امتحانات هماهنگ است. سال آينده ضوابط احتساب سوابق تحصيلي كمي سخت گيرانه تر براي ورود به رشته هاست و به عنوان مثال براي رشته رياضي، بايد ميانگين نمرات سه ساله آنها حداقل 14 باشد.

فيض در ادامه افزود: كمترين تقاضا و گرايش به رشته معارف اسلامي و سپس رشته كشاورزي از شاخه كاردانش است كه البته ظرفيت ما در رشته معارف اسلامي نيز محدود مي باشد.

معاون پرورشي و فرهنگي وزير آموزش و پرورش با اشاره به كاهش ظرفيت پذيرش در مدارس سمپاد كه روز گذشته در شوراي مديران به تصويب رسيد ، گفت: مدارس استعدادهاي درخشان در سال‌هاي گذشته رشد نامتوازن داشته اند. اما اين احتمال كه ممكن است عده اي از دانش آموزان در روند هدايت تحصيلي به سمت مدارس غيردولتي بروند سياست از پيش تعيين شده شيوه نامه جديد نبوده و ممكن است يك پيامد طبيعي باشد كه مشكلي ايجاد نمي كند و مدارس غيردولتي هم از مجموعه خود آموزش و پرورش هستند.

فيض خاطرنشان كرد: توسعه متوازن الگويي است كه بايد كل حاكميت مدافع آن باشد و نياز جامعه به افزاد فارغ التحصيل را به آموزش وپرورش اعلام كند.