دقایقی پیش؛

هجدک لرزید

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگی۴/۱ریشتر هجدک درکرمان رالرزاند.
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان کرمان ، بزرگي ۴.۱
تاريخ وقوع زلزله:
دوشنبه، ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ در ۱۷:۴۶:۳۶
(وقت محلي – تهران)

۲۰۱۸-۰۲-۰۵ ۱۴:۱۶:۳۶
(UTC)

بزرگي زلزله:
۴.۱

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۳۰.۶۶ شمالي و ۵۷.۳۹ شرقي
عمق: ۹ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۱.۷۴+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۲.۲۲+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان کرمان

فاصله‌ها:
۴۰ كيلومتري هجدک، کرمان
۴۰ كيلومتري شهداد، کرمان
۴۷ كيلومتري چترود، کرمان