دقایقی پیش؛

هجدک لرزید

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگي ۴.۵ هجدک درکرمان رالرزاند.

گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان کرمان ، بزرگي ۴.۵
تاريخ وقوع زلزله:
شنبه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ در ۱۳:۳۴:۴۵
(وقت محلي – تهران)

۲۰۱۹-۰۳-۰۲ ۱۰:۰۴:۴۵
(UTC)

بزرگي زلزله:
۴.۵

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۳۰.۷۶ شمالي و ۵۷.۴۱ شرقي
عمق: ۶ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۰.۸۷+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۱.۱۱+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان کرمان

فاصله‌ها:
۴۰ كيلومتري هجدک، کرمان
۴۸ كيلومتري شهداد، کرمان
۵۱ كيلومتري چترود، کرمان