دقایقی پیش؛

هجدک لرزید

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگی۴.۱ریشتر هجدک درکرمان رالرزاند.
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان کرمان ، بزرگي ۴.۱
تاريخ وقوع زلزله:
پنجشنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۶ در ۱۴:۱۸:۳۹
(وقت محلي – تهران)

۲۰۱۸-۰۲-۲۲ ۱۰:۴۸:۳۹
(UTC)

بزرگي زلزله:
۴.۱

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۳۰.۷۲ شمالي و ۵۷.۲۶ شرقي
عمق: ۷ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۰.۸۷+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۲.۲۲+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان کرمان

فاصله‌ها:
۲۶ كيلومتري هجدک، کرمان
۳۶ كيلومتري چترود، کرمان
۴۳ كيلومتري كاظم آباد، کرمان