به بزرگی ۴.۶ریشتر؛

هجدک لرزید

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگی ۴.۶ریشتر هجدک درکرمان رالرزاند.
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان کرمان ، بزرگي ۴.۶
تاريخ وقوع زلزله:
جمعه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۶ در ۰۸:۳۸:۳۹
(وقت محلي – تهران)

۲۰۱۸-۰۲-۰۹ ۰۵:۰۸:۳۹
(UTC)

بزرگي زلزله:
۴.۶

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۳۰.۷۵ شمالي و ۵۷.۴۰ شرقي
عمق: ۱۰ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۱.۷۴+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۲.۲۲+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان کرمان

فاصله‌ها:
۳۹ كيلومتري هجدک، کرمان
۴۷ كيلومتري شهداد، کرمان
۵۰ كيلومتري چترود، کرمان