سخنگوي وزارت بهداشت در نشست خبري عنوان كرد:

نیمی از جمعیت ایران با رسیدن به سن ۵۵ سالگی مبتلا به فشار خون بالا می شوند

به گزارش نویدتهران،سخنگوي وزارت بهداشت گفت: از هر ۸۳ تومانی که در ایران هزینه می شود یک تومان مربوط به دارو است.

دكتر ايرج حريرچي در نشست خبري هفتگي با اصحاب رسانه درخصوص داروي مصرفي ايرانيان گفت: داروی مصرفی در ایران حدودا ۱٫۲ درصد از کل تولید ناخالص ملی کشور و یا ۱٫۲ درصد کل مخارج ایرانیان را به خود اختصاص می دهد. که رقم بسیار قابل توجهی است.

وي افزود: به عبارت دیگر از هر ۸۳ تومانی که در ایران هزینه می شود یک تومان مربوط به دارو است. از طرف دیگر حدود ۲۸ درصد از پرداختی از جیب مردم برای دارو و ملزومات سرپایی است که در کشور ما بالاترین جزء پرداختی از جیب و حتی بیشتر از خدمات بستری را تشکیل می دهد. بنابراین توجه به موضوع دارو در کشور هم از لحاظ اهمیت اقتصادی و هم از لحاظ اهمیت استراتژیک دارو در سلامتی مردم بسیار مهم است.

دكتر حريرچي خاطرنشان كرد: اقدامات متعددی برای کاهش تعداد اقلام دارویی در نسخ کشور در طی چند دهه گذشته انجام شده است. بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی و سایر مراجع معتبر علمی شاخص میانگین اقلام دارویی در هر نسخه، بر اساس استانداردهای علمی باید کمتر از دو قلم دارو در هر نسخه می باشد. با اقداماتی که در کشور انجام شده است تعداد میانگین اقلام دارویی در یک نسخه در دهه های گذشته که حتی به چهار ( بیش از دوبرابر از مقدار توصیه شده علمی) می رسید، در سال ۹۰ به عدد ۳٫۱ رسید و در سال ۹۶ تعدادمیانگین اقلام دارویی در یک نسخه برابر ۲٫۸۸ بوده است که با رقم توصیه شده کمتر از ۲ فاصله قابل توجه دارد.

معاون كل وزارت بهداشت بيان كرد: به غیر از تعداد داروی تجویزی در هر نسخه، اصل تجویز دارو و دادن نسخه به بیمار یا عدم تجویز دارو به هر بیمار مراجعه کننده است.

وي ادامه داد: در مطالعاتی که در کشورهای اروپایی انجام شده است ۲۵ تا ۵۰ درصد و حتی در بعضی موارد تا ۷۰ درصد مراجعین به مطب پزشکان عمومی و خانواده بدون تجویز نسخه دارویی قابلیت بهبود دارند، که متاسفانه در کشور ما فرهنگ درخواست مردم و حتی پزشکان مبنی بر تمایل به دریافت نسخه دارویی در قریب به اتفاق بیماران است. این موضوع هم علل فرهنگی و هم علل آموزشی و خصوصا اقتصادی دارد، در کشورهایی که رابطه مستقیم مالی بین بیمار و پزشک وجود دارد و نظام پرداخت دریافت دستمزد به ازای هر بیمار است، تعداد اقلام داروی تجویزی زیاد است.

دكتر حريرچي درخصوص میزان مصرف آنتی بیوتیک و کورتون گفت: میزان مصرف آنتی بیوتیک و کورتون خصوصا تزریقی در ایران به طور بسیار واضحی از سایر کشورها بیشتر است. گرچه گفته می شود شاخص میانگین مصرف سایر گروههای دارویی در ایران مقداری کمتر از کشورهای توسعه یافته است. اما باید توجه کرد که در کشور ما و کشورهای مشابه تعدادی از بیماران شایع و با شدت متوسط مراجعه و تشخیص داده نمی شوند، به عنوان مثال ۶٫۵ میلیون ایرانی از ابتلای خود به فشار خون بالا بی خبرند.

وي عنوان كرد: نیمی از جمعیت ایران با رسیدن به سن ۵۵ سالگی مبتلا به فشار خون بالا می شوند و طبق مطالعات مختلف ۳۵ تا ۵۴ درصد این افراد به دلیل عدم مراجعه یا تشخیص از بیماری خود اطلاعی ندارند و در نتیجه دارویی دریافت نمی کنند، که این پدیده در میزان میانگین مصرف کل تاثیر دارد و میزان میانگین مصرفی را پایین نشان می دهد.