سرلشکر باقری در پلدختر:

نیروهای مسلح تا زمان استقرار آرامش در کنار مردم خواهند بود

به گزارش نویدتهران،رئیس ستادکل نیروهای مسلح با بیان اینکه گستردگی خرابی ها ایجاب می کند که حجم امداد رسانی بیشتر شود، گفت: نیروهای مسلح تا زمان استقرار آرامش در کنار مردم خواهند بود.

سرلشکر محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح که به منظور بررسی آخرین وضعیت سیل زدگان استان لرستان به این استان سفر کرده است، با حضور در جمع مردم سیل زده پلدختر با آنان در خصوص موانع و مشکلات به گفتگو پرداخت.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح پس از بررسی مشکلات و موانع شهر و سیل زدگان، اظهار داشت: با وجود اینکه نیروهای مسلح از بدو شروع سیل به یاری آسیب دیدگان شتافتند، اماگستردگی خرابی ها ایجاب می کند که حجم امداد رسانی بیشتر شود، از این رو در روزهای آینده اقدامات امدادی گسترده تری صورت می پذیرد.

سرلشکر باقری به مردم اطمینان داد که نیروهای مسلح تا زمان استقرار آرامش در کنارشان خواهند بود.

رییس ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه سفر برای بررسی وضعیت سیل زدگان استان خوزستان عازم این استان شد.